Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 7600,-

Malawi: Jongeren evangelisatie

De Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) wil graag investeren in jongeren binnen de kerk. Veel jongeren verlaten de kerk omdat er voor hen weinig ruimte en aandacht is. Onder leiding van oud-zendingswerkers Martijn van den Boogaart en Tjerk Visser is er een bijbelstudiemethode ontwikkeld waar gemeenten erg enthousiast over zijn. Men wil dit materiaal ook graag gebruiken voor bijbelstudie samen met jongeren. Alleen al binnen de Livingstonia synode zijn er zo’n 1600 jongerengroepen actief die wekelijks bijeenkomen. Voor hen is het bijbelstudiemateriaal een mooi hulpmiddel om samen de Bijbel te bestuderen. De jeugdafdeling binnen de kerk heeft honderden jeugdleiders getraind om het te gaan gebruiken. Dit jaar wordt in 18 nieuwe classes het bijbelstudieproject verder uitgerold. De jeugdleiders die getraind worden, krijgen ook les(materiaal) over sexueel gedrag in Bijbelse context. In een land waar HIV/aids en ongewenste zwangeschappen een groot probleem zijn niet onbelangrijk.
Met uw bijdrage investeert u in jongeren binnen de kerk in Malawi.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project MW.1.101.