Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 8800,-

Egypte: Pastorale stage voor theologiestudenten

In Egypte is er grote vraag naar goed opgeleide predikanten. Het Evangelical Theological Seminary in Cairo (ETSC), waar Willem-Jan de Wit docent is, vervult dan ook een belangrijke rol. Hier studeren zo’n 50 jongeren om predikant te worden in de presbyteriaanse (protestantse) kerk in Egypte. Daarnaast biedt het seminarie diverse deeltijdopleidingen aan in Caïro, Alexandrië en Minya.

Als onderdeel van hun opleiding lopen de ETSC-studenten ieder jaar stage in verschillende Egyptische kerken. Maar daarnaast is er in het tweede jaar een speciaal programma gericht op dienstbaarheid in de maatschappij. Studenten maken kennis met pastoraat in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen, weeshuizen en gevangenisen. Door deze stage krijgen ze zicht op de verschillende situaties waar ze straks als predikant ook mee te maken zullen krijgen en leren ze daar mee om te gaan. Door een bijdrage aan dit project zorgt u ervoor dat aanstaande predikanten meer feeling en visie krijgen voor pastoraal werk.
    
Een gift voor dit project is welkom op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45. 
Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project EG.1.017.