Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 8200,-

Egypte: Pastorale stage voor theologiestudenten

Studenten theologie lopen in het tweede jaar stage in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen, weeshuizen en gevangenisen. Op deze manier krijgen zij meer feeling en visie voor pastoraal werk. 

In Egypte is er grote vraag naar goed opgeleide predikanten. Het Evangelical Theological Seminary in Cairo (ETSC), waar Willem-Jan de Wit docent is, vervult dan ook een belangrijke rol. Hier studeren zo’n 50 jongeren om predikant te worden in de presbyteriaanse (protestantse) kerk in Egypte. Daarnaast biedt het seminarie diverse deeltijdopleidingen aan in Caïro, Alexandrië en Minya.

Als onderdeel van hun opleiding lopen de ETSC-studenten ieder jaar stage in verschillende Egyptische kerken. Maar daarnaast is er in het tweede jaar een speciaal programma gericht op dienstbaarheid in de maatschappij. Studenten maken kennis met pastoraat in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen, weeshuizen en gevangenisen. Door deze stage krijgen ze zicht op de verschillende situaties waar ze straks als predikant ook mee te maken zullen krijgen en leren ze daar mee om te gaan. Door een bijdrage aan dit project zorgt u ervoor dat aanstaande predikanten meer feeling en visie krijgen voor pastoraal werk.

Het verhaal van... 
Ephraim“Mijn zomerstage deed ik in een afkickkliniek voor drugsverslaafden. Het was voor mij de eerste keer dat ik verslaafden ontmoette en zelfs met ze onder één dak woonde. De grootste uitdaging was voor mij dat de bewoners erg negatief waren over de kerk. Ze behandelden me erg slecht en ik stond op het punt om te stoppen. Het is erg moeilijk omgeven te zijn met mensen die je afwijzen. Ik besloot echter te blijven en ik probeerde de liefde van Christus met hen te delen.
 
Ik begon mee te doen met activiteiten waar de bewoners zelf ook van genoten, zoals zwemmen en biljarten. Zelf kan ik goed de oad (een bekend oosters muziekinstrument) bespelen en ’s avonds speelde ik vaak populaire liedjes. De bewoners vonden het geweldig! Na een tijdje was het ijs tussen ons gebroken en begon ik vrienden met hen te worden. Ik kon toen ook met hen praten over de liefde van Christus en hoe God ons accepteert ondanks onze zwakten. Ik begon toen ook een aantal christelijke liederen te spelen en sommigen zongen met me mee. Ze deelden met mij hun pijn en worstelingen. Ik bewonderde hun openheid en eerlijkheid. Daar kunnen we nog veel van leren als kerkgemeenschap.
 
Hoewel ik een moeilijke start had, werd de stage uiteindelijk een zeer rijke ervaring voor mij!”
 
Hoe kunt u helpen?
  • Met € 165 kunt u de stage van drie maanden van één theologiestudent ondersteunen. Hiermee worden o.a. transportkosten en kosten in levensonderhoud betaald.

Wilt u meer weten over het werk van de GZB in Egypte en de mogelijkheden voor u als gemeente? Neem dan contact op met Rik Lubbers, rlubbers@gzb.nl of 0343-512444. Wilt u als gemeente voor een jaar gekoppeld worden aan een Egyptische gemeente? Vraag naar de beschikbare informatie!

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project EG.1.102.


Lees meer over het werk van de GZB in Egypte.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.