Projectstand: € 3188,-

Streefbedrag: € 5900,-

Israël: Bijbels voor hulpbehoevenden

In Israël zijn veel hulpbehoevende mensen die zich geen eigen Bijbel kunnen veroorloven. Dit geldt met name voor de Russische en Ethiopische Joodse immigranten, maar ook voor Arabische Israëliërs.

Daarnaast hebben deze groepen meer moeite om de Hebreeuwse tekst van de Bijbel te begrijpen. Met uw steun wil de Bible Society in Israël (BSI) graag 250 complete Bijbels uitdelen aan hulpbehoevende mensen. Het gaat om een Hebreeuws-Arabische Bijbel, de Russisch-Hebreeuwse Bijbel, de Frans-Hebreeuwse Bijbel, Arabische en Hebreeuwse Bijbels, en Audiobijbels voor ongeletterden. Daarnaast wil de BSI 500 exemplaren uitdelen van een nieuw Hebreeuws boekje met daarin de belangrijkste Bijbelteksten voor jongeren in deze tijd, alsook 500 exemplaren van de Messiaanse Psalmen in het Hebreeuws, Russisch, Amhaars (Ethiopische taal) en Frans. In deze uitgave staan de Messiaanse verwijzingen in het rood gedrukt. Op deze manier wordt de relevantie van Jezus van Nazareth duidelijk gemaakt voor het Joodse volk. Tot slot zullen er 120 audioversies van het Oude Testament worden verspreid.

De Hebreeuws-Arabische Bijbel is ook een middel tot dialoog en verzoening. (Messiaanse) Joden en Arabische christenen kunnen op deze manier met elkaar de Bijbel lezen.
 
De Bijbels worden alleen verstrekt aan die mensen die openstaan voor de boodschap van de Bijbel. Op verschillende manieren worden de Bijbels uitgedeeld:
  • door het bezoeken van plekken waar veel hulpbehoevenden komen;
  • tijdens evangelisatieactiviteiten;
  • door het verstrekken van Bijbels aan partnerorganisaties/kerken die werken met kwetsbare groepen (bijv. overlevenden van de Holocaust);
  • tijdens bezoeken aan integratiecentra waar veel nieuwe immigranten worden opgevangen;
  • tijdens bezoeken aan opvangcentra voor alleenstaande moeders;
  • op scholen;
  • in hospices.

Een gift voor dit project is welkom op NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project IL.1.102.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.