Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 29400,-

Colombia: Toerustingsprogramma ‘Teología Vivencial’

Een groot deel van de bevolking van Colombia is in naam rooms-katholiek en ongeveer 10% is lid van een protestantse kerk. De kerk waar de GZB contact mee heeft is de IPCSR (Presbyteriaanse Kerk van Colombia, de gereformeerde synode). Dit is een snel groeiende kerk met ongeveer 10.000 leden, zo’n 57 gemeenten en 66 evangelisatieposten, en 51 predikanten. Het merendeel van de voorgangers heeft echter geen goede theologische opleiding. Ook zijn er gemeenten die geen eigen predikant hebben. Toerusting van leidinggevenden van gemeenten én van alle nieuwegelovigen is daarom van essentieel belang. Dat gebeurt met behulp van het programma ‘Teología Vivencial’. Op verschillende plaatsen in het land volgen mensen die van betekenis willen zijn binnen de kerk bijbels onderwijs. Door uw bijdrage aan dit programma investeert u in de kerk van Colombia.

Een gift voor dit project is welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CO.1.100.

Meer informatie over de projecten van de GZB in Colombia kunt u hier lezen.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.