Projectstand: € 1250,-

Streefbedrag: € 11800,-

Centraal-Azië: Bijbelvertaalwerk voor grote minderheidsgroep

Ondanks grote druk vanuit de overheid werkt een team aan de vertaling van de Bijbel in een belangrijke minderheidstaal.

In grote delen van Centraal-Azië hebben christenen het niet makkelijk. Veel kerken hebben moeite om zich officieel te registreren vanwege de bureaucratie, waardoor al hun activiteiten illegaal worden. De gelovigen komen dan veelal in het geheim samen. Soms komt het zelfs voor dat gelovigen uit dezelfde plaats elkaar niet eens kennen!
 
Er zijn verschillende minderheidsgroepen in Centraal-Azië die nog niet beschikken over een Bijbel in hun eigen taal. Jaren geleden is er daarom een team gestart met het vertalen van de Bijbel in één van de grotere minderheidstalen. Het vertaalteam werkt onder zware omstandigheden. Het gebied waar zij wonen en werken is ernstig vervuild, waardoor tuberculose, kanker en andere ziekten vaker dan gemiddeld voorkomen. Ook de vertalers en hun familieleden kampen met gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn de vertalers altijd bang om ontdekt te worden door de autoriteiten. Om minder op te vallen in hun buurt zijn de vertalers een bedrijfje gestart, als dekmantel voor hun vertaalwerk. 
 
Ondanks alles gaat Gods werk toch door. De vertaling van het Nieuwe Testament is al helemaal voltooid, nu wordt er gewerkt aan de vertaling van het Oude Testament. Van alle vertaalde teksten komt ook een digitale en mobiele versie beschikbaar. De GZB wil het vertaalteam graag financieel ondersteunen.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.104.