Projectstand: € 125,-

Streefbedrag: € 11800,-

Centraal-Azië: Bijbelvertaalwerk

Ondanks grote druk vanuit de overheid werkt een team aan de vertaling van de Bijbel in een belangrijke minderheidstaal.

In grote delen van Centraal-Azië hebben christenen het niet gemakkelijk. Evangelisatie is verboden en diverse kerkleiders zijn gevangen genomen. Soms alleen maar omdat ze een Bijbel bij zich hadden op straat. Toch gaat Gods werk hier door. Zo is er onder andere een Bijbelvertaalteam aan het werk.
 
Met grote dankbaarheid is een tijd geleden het Nieuwe Testament gereedgekomen in een belangrijke minderheidstaal, waarvan ook een mobiele versie beschikbaar is. Nu is men hard aan het werk om het Oude Testament te vertalen. Het team staat onder zware druk. Het gebied waar zij wonen en werken is zeer ongezond vanwege chemische en biologische vervuiling. Tuberculose, kanker en andere aandoeningen komen er meer dan gemiddeld voor. Ook de teamleden en hun gezinnen hebben hier mee te maken. Daarnaast ondervinden zij grote druk vanuit de overheid die hen steeds lastigvalt met vragen over hun bron van inkomsten. Om die reden heeft men een eigen bedrijfje opgezet als dekmantel voor het vertaalwerk. We willen het team graag financieel ondersteunen.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.104.