Projectstand: € 3064,-

Streefbedrag: € 5900,-

Centraal-Azië: Bijbelvertaalwerk voor grote minderheidsgroep

Ondanks grote druk vanuit de overheid werkt een team aan de vertaling van de Bijbel in een belangrijke minderheidstaal.

In grote delen van Centraal-Azië hebben christenen het niet makkelijk. Veel kerken hebben moeite om zich officieel te registreren vanwege de bureaucratie, waardoor al hun activiteiten illegaal worden. De gelovigen komen dan veelal in het geheim samen. Soms komt het zelfs voor dat gelovigen uit dezelfde plaats elkaar niet eens kennen!
 
Er zijn verschillende minderheidsgroepen in Centraal-Azië die nog niet beschikken over een Bijbel in hun eigen taal. Jaren geleden is er daarom een team gestart met het vertalen van de Bijbel in één van de grotere minderheidstalen. Het vertaalteam werkt onder zware omstandigheden. Het gebied waar zij wonen en werken is ernstig vervuild, waardoor tuberculose, kanker en andere ziekten vaker dan gemiddeld voorkomen. Ook de vertalers en hun familieleden kampen met gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn de vertalers altijd bang om ontdekt te worden door de autoriteiten. Om minder op te vallen in hun buurt zijn de vertalers een bedrijfje gestart, als dekmantel voor hun vertaalwerk. 
 
Tijdens vertaalconferenties komen gelovigen samen om de vertaalde Bijbelteksten in hun eigen taal te lezen. De deelnemers lezen hoofdstuk voor hoofdstuk, waarbij exegeten hun vragen beantwoorden. Zij geven veel opbouwend commentaar, waardoor de vertaling verbeterd kan worden. Ook helpt het de deelnemers om vertrouwen te krijgen in de vertaalde tekst en zelf ook lezen van de vertaalde Bijbel te promoten. De conferenties worden door iedereen als zeer positief ervaren. Ze dragen ook bij aan de eenheid tussen gelovigen, die nauwelijks de kans hebben om samen te komen in groepen die groter zijn dan 2-3 gelovigen. Het zijn momenten om elkaar te ontmoeten, samen God te prijzen en bemoedigd te worden.
 
De vertaling van het Nieuwe Testament is al helemaal voltooid, nu wordt er gewerkt aan de vertaling van het Oude Testament. Van alle vertaalde teksten komt ook een digitale en mobiele versie beschikbaar. De GZB wil het vertaalteam graag financieel ondersteunen.

Het verhaal van...
Ik kwam tot geloof in Jezus in 2004. Als ik naar de diensten luisterde en het Oude Testament in het Russisch las, begreep ik het eigenlijk niet goed. Ik voelde me zo verdrietig en huilde ‘s avonds vaak tijdens mijn gebeden, omdat er veel Bijbelvertalingen waren, maar niet in mijn eigen taal. Toen ik hoorde dat er gewerkt werd aan een Bijbelvertaling in mijn taal, begon ik te bidden voor de vertalers en te wachten. Eindelijk heb ik nu de hele Bijbel in mijn moedertaal. Prijs God! Zoals Abraham wachtte op een zoon, zo waren wij aan het wachten op een Bijbel in onze eigen taal. God is altijd trouw. Hij heeft ons nu de mogelijkheid gegeven om Zijn Woord in onze eigen taal te lezen! Veel dank aan alle broeders en zusters die deze vertaling mogelijk hebben gemaakt. Wanneer ik de Bijbel lees krijg ik inspiratie en inzichten.    

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.104.

Lees hier meer over het programma in Centraal-Azië.

 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.