Projectstand: € 2776,-

Streefbedrag: € 17600,-

Rwanda: Vakonderwijs voor kansarme jongeren

Extra werkgelegenheid is hard nodig voor de vele vaak kansarme jongeren in Rwanda. CEFORMI, vakschool van de kerk, traint jongeren voor een beroep, zoals timmerman, loodgieter, kapper, maar ook voor de horeca! Jaarlijks verlaten zo’n 180 jongeren de school. Ze zijn dan (beter) in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
In de afgelopen jaren konden diverse jongeren een praktijkopleiding volgen en werden een aantal klaslokalen vernieuwd. De komende jaren willen we ons nog meer richten op jongeren uit kansarme gezinnen.
 
Er zijn 46 ‘parishes’ (kerkelijke gemeenten met een aantal wijkkerken) in de regio Kigali. Uit elke ‘parish’ krijgt één jongere uit een gezin met een sociale en/of financiële achterstand de kans om een studie in Kigali te volgen. De predikant selecteert en begeleidt deze jongere. De kosten voor onderwijs en verblijf op de school worden via dit project betaald. Ook krijgen ze na afloop van hun studie een gereedschapskist mee, zodat ze direct aan de slag kunnen.
 
Door deze benadering worden lokale gemeenten van de Anglicaanse Kerk nog meer betrokken. Zij weten als geen ander welke gezinnen in hun omgeving kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. De jongeren die hun opleiding hebben afgerond, worden ook weer gestimuleerd om andere kwetsbare jongeren in hun omgeving te helpen. Op deze manier kan de cirkel van armoede en achterstand stap voor stap doorbroken worden. 


Het verhaal van…
Grace heeft geen ouders meer. Haar moeder stierf door vergiftiging toen Grace nog een klein kind was (vergiftiging komt in Afrikaanse landen helaas nog voor). Grace groeide op bij broers en zussen. Haar broer wees haar op de mogelijkheid van een opleiding bij Ceformi. Grace, een slimme meid die al een studie had gedaan, bezag de mogelijkheid om een praktijkopleiding in de catering te volgen. Waarom? Omdat ze goed in koken is en voor vrienden en familie regelmatig lekker eten bereidde. En omdat ze geen baan kon vinden na haar theoretische studie. En zo kwam Grace vorig jaar als boarding studente op Ceformi. Ze kreeg een stageplek bij een guesthouse van de Anglicaanse kerk. Daar kwamen haar begeleiders er achter dat Grace veel in haar mars had. Zij besloten tot het openen van een klein restaurantje bij het guesthouse, gerund door Grace! Ze doet het goed, is blij met haar baan en wil de nieuwe studenten van Ceformi het volgende meegeven: Focus je op je studie, dat heeft prioriteit. Toon daarom discipline in je studie. Vermijd slecht gedrag en slechte praktijken, want als je je daarmee inlaat, kom je nergens. Respecteer jezelf en respecteer God.


Hoe kunt u helpen?
  • Een studiebeurs voor één student bedraagt € 350,-. Een jaar lang ontvangt een leerling dan onderwijs, schoolboeken, maaltijden en onderdak.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project RW.1.103.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

Foto-album vakopleiding Kigali RwandaMeer informatie over de projecten in Rwanda is te vinden op de programmapagina van Rwanda.