Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 16500,-

Mozambique: Zorg voor kwetsbare mensen

Ruim 1 op de 10 inwoners van Mozambique is besmet met het HIV-virus. Om hier iets aan te doen is de Protestantse Kerk van Mozambique jaren geleden een preventieprogramma gestart. Inmiddels is het programma uitgebreid en worden ook andere mensen geholpen met bijvoorbeeld medicatie, advies, transportkosten (voor het ziekenhuis) of voedsel.
 

Het programma heet Chiyembekezo. Honderden vrijwilligers in de Tete provincie zetten zich in om voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ca. 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties.

Het verhaal van...
Projectcoördinator Agosthino: “We bereiken heel veel mensen die echt lijden en uitkijken naar ons bezoek. We waren bijvoorbeeld in het dorp Mgwagwa, waar we drie patiënten bezochten. Een van hen was een oma van 79 jaar. Ze heet Silveria Nankhoma. Ze lijdt aan ernstige reuma en is ook blind. Ze zorgt voor haar twee kleinkinderen van 7 en 9 jaar, die geen ouders meer hebben. De vrouw vertelt dat ze al vier zonen heeft moeten begraven, en nu alleen nog één dochter en één zoon heeft. Ze is ontzettend blij om ons te zien. Ze zegt: ‘Jullie zijn echte christenen. Jullie komen hier als vrijwilliger helemaal naar dit dorp toe om mij te bezoeken. God zegene jullie!’ We lazen met haar uit de Bijbel en bemoedigden haar. We spraken met haar dochter af dat die met haar naar het ziekenhuis zou gaan en we gaven haar het geld dat in het ziekenhuis betaald moet worden om onderzocht te worden. Met tranen in haar ogen zei de vrouw dat ons bezoek haar ook geestelijk erg had gesterkt. Omdat ze nauwelijks nog kan lopen, was ze al een hele tijd niet in de kerk geweest, en was dit de eerste keer in maanden dat ze uit Gods Woord hoorde voorlezen. Ze zou het ontzettend fijn vinden als we nog eens zouden kunnen komen.”

dorp
De vrijwilligers lezen uit de Bijbel met de 79-jarige Silveria Nankhoma.


Een vrouw uit het dorp Mtachi heeft via Chiyembekezo kunstmest ontvangen. Ze vertelt dat dit haar geholpen heeft uit een situatie van armoede en honger te komen. Vanwege haar financiële situatie kon ze nooit kunstmest bekostigen voor haar stukje landbouwgrond, en was het altijd een grote uitdaging haar gezin voldoende eten te geven. Door het gebruik van de kunstmest heeft ze een veel betere oogst en is er voldoende te eten. Ze erkent dat dit een wonder van God is en dankt Hem ervoor!
Hoe kunt u helpen?
Per dorp is plm. € 140 nodig om het hele programma uit te voeren. 
Kosten die bijvoorbeeld gemaakt worden zijn:
  • Salaris voor 1 medewerker: 35 euro per maand
  • Workshop over Christian Family Life: 5 euro per deelnemer
  • Toerusting van de jeugd over o.a. HIV preventie: 11 euro per deelnemer
  • Toerusting Zondagsschoolleiders: 18 euro per deelnemer

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project MZ.1.101.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

Vrijwilligers Chiyembekezo bezoeken een dorp