Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 20600,-

Downloads

Indonesië: Hulp aan gehandicapte kinderen

De vrouwenbond van de Torajakerk biedt hulp aan meer dan 500 gehandicapte kinderen.

Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden verwaarloosd. De vrouwenbond van de Torajakerk heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken en jaren geleden een programma (RBM) opgezet om hen te helpen. Er worden hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een looprek of rolstoel, verstrekt en indien mogelijk wordt (aangepast) basisonderwijs gegeven en les in handvaardigheid (voor het maken van verkoopartikelen). Gehandicapte kinderen blijken veel meer te kunnen dan hun omgeving dacht! Dankzij het programma van RBM krijgen ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en je ziet ze opbloeien. Inmiddels worden meer dan 500 kinderen en hun ouders begeleid. 

Het verhaal van…
Yanti komt uit een gezin van vijf kinderen. Ze is 15 jaar en is geboren met één arm en beide benen komen slechts tot de knieën. Een kind met een zwaar lichamelijke beperking dus, en daarom door haar omgeving ‘genegeerd’. Ze telt niet mee… Eigenlijk is ze een last voor het gezin en de familie.

Ze komt uit een arm gezin. De ouders waren niet in staat om goed voor hun kinderen te zorgen. Ze hadden vaak ruzie en zijn gescheiden toen Yanti  8 was. Sindsdien woont ze bij haar oma die wel voor haar wil zorgen. Helaas verbeterde haar situatie niet echt omdat haar oma de hele dag op het rijstveld aan het werk is. 
In 2009 kwamen medewerkers van RBM langs in het dorp waar Yanti woont. Haar oma schrijft Yanti direct in bij het programma, ze ziet het als een antwoord op haar gebeden. 

De maatschappelijk werker van RBM bezoekt Yanti en haar oma thuis om de situatie te analyseren en een behandelplan op te stellen. Het valt haar op dat Yanti er ongezond uitziet, erg vervuild is en tijdens het hele bezoek geen woord zegt en alleen maar naar de grond staart. Ook al is ze 9 jaar oud, ze heeft nooit geleerd om voor zichzelf te zorgen, maar is altijd afhankelijk gebleven van anderen. Vanwege schaamte en haar lichamelijke beperking is ze altijd in huis gebleven en daarom kan ze ook niet communiceren. Zelfs een eenvoudig klusje is haar nooit geleerd. Een trieste situatie. 

Het behandelplan dat RBM opstelt is altijd als eerste gericht op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid. Zo ook bij Yanti. Ze leert lezen, schrijven, rekenen en knutselen. 

Momenteel is Yanti’s situatie heel anders dan zes jaar geleden. Ze ziet er verzorgd en gezond uit en is vriendelijk tegen de mensen om haar heen. Ze durft alles met de RBM-medewerkers te bespreken. Tijdens een van de Kerstvieringen heeft ze een lied gezongen. Haar oma is heel blij met Yanti’s zelfstandigheid en haar hulp in de huishouding! Ook kan ze intussen vloeiend lezen en schrijven, ook al is ze nooit naar school geweest. 

Yanti wordt nog steeds begeleidt door RBM. Ze is trouw iedere vrijdag te vinden in de kerkzaal als RBM langskomt in haar dorp om alle gehandicapte kinderen uit de omgeving te trainen en onderwijs te geven.

Hoe kunt u helpen?
Om de 500 kinderen en hun families te helpen en te begeleiden is ieder jaar een fors bedrag mogelijk:
  • Salaris van één begeleider is € 50.- per maand. Er zijn 23 begeleiders. 
  • Een aangepaste stoel kost € 34,50. 
  • Een looprek kost € 35,-. 
  • Elk jaar wordt nieuw opvoedkundig speelgoed aangeschaft: € 280,-.
  • De begeleiders volgen regelmatig cursussen en trainingen. Hiervoor is € 45,- per begeleider nodig. 
  • etc.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ID.1.103.