Projectstand: € 645,-

Streefbedrag: € 3500,-

Downloads

Indonesië: Arme kinderen kunnen toch naar school

Veel kinderen op Midden-Java hebben nauwelijks de kans om onderwijs te volgen. Ze wonen in afgelegen dorpen waar geen school is en hun ouders zijn zo arm dat ze geen geld hebben om de reiskosten te betalen. Om hier iets aan te doen heeft de Christelijke Kerk van Noordelijk Midden-Java (GKJTU) twee internaten waar ruim 50 kinderen en jongeren worden opgevangen gedurende het schooljaar.
 
De kinderen gaan naar een christelijke school. Op het internaat krijgen ze de nodige zorg en ook begeleiding bij hun school of studie. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd  gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, zoals sport en spel en ook Bijbelstudie. Een aantal van de kinderen is wees en woont permanent op het internaat. 

Het verhaal van...
Ik heet Devi en ik kom uit het plaatsje Ngelo Batus. In het begin wilde ik niet naar het internaat, omdat ik mijn ouders heel erg miste. Toen ik hier kwam was ik een heel bescheiden teruggetrokken meisje met weinig zelfvertrouwen. Ik vond het moeilijk om met de andere kinderen op te trekken en durfde ook niets te vragen. Gelukkig is er veel veranderd, omdat ik inzag dat het leven in het internaat eigenlijk heel goed is voor mij. Ik heb veel positieve dingen geleerd zoals het naleven van regels, het leiden van de ochtend- of avondafsluiting (zingen, bijbellezen en bidden), het omgaan met anderen. De regels helpen mij om de juiste dingen te doen, en leren mij meer verantwoordelijkheid, terwijl ik voorheen eigenlijk een lui persoon was. Om de beurt helpen wij bij het afwassen en het schoonmaken van de openbare ruimtes. Ook worden wij geholpen bij ons schoolwerk en dat stimuleert mij om nog meer mijn best te doen. Het leven in het internaat helpt mij me te ontwikkelen tot een zelfstandig persoon. Ik ben heel blij dat ik in het internaat kan wonen. 

Wat kunt u doen?
Om de internaten draaiende te houden is ieder jaar een fors bedrag nodig. Hoe kunt u helpen?
  • Eten en drinken: € 20,- per kind per maand.
  • Schoolgeld: € 8,50 per kind per jaar.
  • Kleding, schoenen en persoonlijke verzorging: € 8,50 per kind per jaar. (De kosten voor schoolgeld en kleding zijn hoger, maar worden voor een deel al door anderen gesponsord.)

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ID.2.101.