Projectstand: € 1176,-

Streefbedrag: € 9400,-

Peru: Naschoolse zorg en onderwijs in Trujillo

Veel kinderen in Trujillo komen uit probleemgezinnen. Daardoor presteren ze op school slecht. De presbyteriaanse gemeente heeft daarom een naschoolse opvang ontwikkeld voor kinderen die moeilijk mee kunnen komen in het Peruaanse schoolsysteem. Kinderen kunnen zich daar in een veilige omgeving ontwikkelen en worden begeleid bij hun huiswerk.

Predikant Gerardo Castro en zijn vrouw Ysita leiden een kleine protestantse gemeente in Trujillo in het noorden van Peru. In en buiten hun gemeente zagen zij dat veel kinderen al op jonge leeftijd onder enorme druk staan om te presteren. Kinderen die moeilijk mee kunnen komen in het Peruaanse schoolsysteem worden vaak op jonge leeftijd al afgeschreven als dom, koppig of niet intelligent genoeg. Met de nodige gedrags- en psychische problemen als gevolg.
 
Om iets voor deze kinderen en hun ouders te kunnen betekenen zijn Gerardo en Ysita een paar jaar geleden het project ‘Fortaleza Insight’ gestart. Dit project biedt zo’n 30 kinderen dagelijks naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, hulp bij leerproblemen en speciale Bijbelklassen. Ook wordt er voorlichting gegeven aan ouders en scholen over de ontwikkeling van een kind en wordt er waar nodig bemiddeld bij conflicten over dit onderwerp. Wat begonnen is als een kleinschalig initiatief vanuit een lokale kerk, is uitgegroeid tot een begrip in de omgeving.

Vanuit de GZB was Marnix Hogendoorn betrokken bij het opvangproject. Op www.marnixinperu.blogspot.com vertelt hij over zijn ervaringen. Lees ook het interview in het DRS-magazine over zijn drive om met kinderen in Peru te werken. 

Het verhaal van...
Paolo werd vaak geslagen door zijn moeder en zijn juffen omdat hij erg lastig was. Op aanraden van een vriendin van zijn moeder werd hij naar de naschoolse opvang van de kerk gestuurd. Daar krijgt hij huiswerkbegeleiding, psychische hulp, spel en dans. Bij ‘Fortaleza Insight’ zagen ze dat Paolo een slimme jongen was die ook heel lief kan zijn. De juf van het project vertelt: “Kinderen kunnen echt veranderen door liefde, door de liefde die wij van God hebben gekregen.” De moeder van Paolo ziet dat Paolo korte tijd al erg is veranderd. Hij is liever en luistert beter. Helaas hebben de juffen op school hun houding naar Paolo nog niet veranderd. “We hopen dat de juffen van school een keer zouden kunnen zien hoe hij hier in de klas zit. Tegelijkertijd weten we dat Paolo soms nog wel eens boze buien heeft en daarom vragen we ook geduld met hem te hebben.”

Hoe kunt u helpen?
  • Voor ca. € 10 per week krijgt een kind dagelijks huiswerkbegeleiding
  • Voor € 1000 kunnen er onderwijsmaterialen en educatieve spellen worden aangeschaft
  • Een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders kost € 50
  • De speciale kerstactiviteit voor kinderen kost € 250 ​

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project PE.1.111.

Lees hier meer over het werk van de GZB in Peru.

 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.


Naschoolse opvang in Trujillo