Projectstand: € 135,-

Streefbedrag: € 0,-

Downloads

Albanië: Diaconaal werk vanuit de kerk

Albanië is een van de armste landen van Europa. De protestants-evangelische kerken in dit land zijn nog jong en ook door de jarenlange communistische dictatuur is er weinig visie ontwikkeld voor diaconaal werk.

VUSH is een overkoepelende organisatie van protestants-evangelische kerken en organisaties in Albanië. Zij ziet het als een van haar taken om gemeenten te trainen, toe te rusten en te helpen bij het opzetten van sociale projecten. Zelf zegt men: “We willen niet alleen onze broeders en zusters in onze kerken helpen, maar ook anderen in de maatschappij: de armen en behoeftigen, de weduwen en wezen, gevangenen, enz. Dit werk kan sociaal werk worden genoemd, maar onze motivatie ontlenen we aan de Bijbel en aan het leven van Jezus.”

Men richt zich op de volgende doelgroepen:
Slachtoffers van bloedwraak en mensenhandel, mishandelde vrouwen en kinderen, bejaarden, armen, minderheidsgroepen zoals de Roma.

Een medewerker van VUSH vertelt ons het volgende verhaal:
Een van de families die te maken heeft met bloedwraak is de familie Bilali. In dat gezin zijn 4 jonge kinderen, allemaal geboren na 2004. Het is onvoorstelbaar dat in een vrij land binnen Europa er kinderen zijn die leven in angst.
Dit droevige verhaal begon in 1985 toen Albanië nog een communistisch land was. Hajdar Bilali vermoordde twee mensen na een conflict op het werk. Hajdar kreeg de doodstraf en werd geëxecuteerd. Na twaalf jaar, tijdens de burgeroorlog, stuurde de ander familie de fam. Bilali een boodschap dat ze wraak zouden nemen voor de twee slachtoffers van de moord in 1985. Vanaf dat moment tot vandaag de dag leeft dit moslimgezin in doodsangst.
Deze situatie heeft  nu al invloed op drie generaties. De vier kinderen uit het gezin leven in constante angst. VUSH hoorde over deze familie en organiseerde een speciale bijeenkomst met Kerst voor dertig kinderen uit de plaats Kukes, waaronder de 4 kinderen uit de familie Bilali. Er werd gekeken naar de Jezus film en de kinderen kregen cadeautjes en boeken met het Kerstverhaal.
De kinderen zagen de Jezus film voor het eerst en hun ogen glansden. Asmelia, 10 jaar oud, zei naar afloop: Jezus houdt heel erg veel van ons, Hij is voor ons gestorven. Hij zei: hou van je vijanden. Hij houdt van alle mensen en zorgt voor hen. Ik hou van Jezus, Hij leeft, Hij is het Kerstcadeau.”
We zijn dankbaar dat zij hebben gehood over vergeving en liefde voor je vijanden. En dat ze het Evangelie hebben gehoord en er ook thuis over zullen vertellen. Dank God!(De kinderen houden een boek voor hun gezicht omdat hun oma niet wil dat ze herkenbaar op de foto komen.)

Nog een paar voorbeelden van wat er het afgelopen jaar is gebeurd:

  • Momenteel zijn er zo'n 15-20 kerken die aandacht geven aan families die onder de bloedwraak (vendetta) leven. Ze helpen de weduwen, en ook met name de jongens en mannen in de families die vanwege de vendetta geïsoleerd zijn van de samenleving.
  • 80 Roma families zijn na overstromingen geholpen met voedsel, kleding, medicijnen, matrassen, beddengoed etc.
  • Er is een 3-daagse bijeenkomst georganiseerd voor mensen die met huiselijk geweld en bloedwraak te maken hebben: 30 mannen, 60 vrouwen, en nog een groep tieners hebben meegedaan (meestal mensen die geen onderwijs hebben genoten en werkloos zijn). Centrale thema's waren het belang van vergeving en hoe je gedrag te veranderen. Als gevolg van deze bijeenkomst zijn een aantal mensen bij de lokale kerk aangesloten.


VUSH wil graag doorgaan met het versterken van de lokale kerken, om licht en zout in de wereld te zijn. VUSH wil kerken aanmoedigen om in beweging te komen, en te geloven dat de samenleving kan veranderen door het Evangelie van Jezus Christus. Om dat te bewerkstelligen worden er diverse bijeenkomsten en trainingen georganiseerd. Helpt u hen bij dit mooie werk?

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project AL.3.101.