Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 23600,-

Downloads

Albanië: Hulp voor ex-gevangenen en gezinnen van gevangenen

Gevangenzorg Albanië (Shkbsh) biedt pastorale zorg in de 24 gevangenissen in Albanië. Ze helpt ook ex-gevangen bij het vinden van een baan en brengt hen in contact met een plaatselijke gemeente. Ook staat ze families van gevangenen bij met praktische, diaconale zorg.

Na een verblijf in de gevangenis valt het niet mee om je leven weer op te pakken. Vanwege geldgebrek en allerlei andere problemen is er grote kans dat ex-gevangenen terugvallen in crimineel gedrag om zo toch te overleven. Om dit te voorkomen biedt Shkbsh een programma van drie maanden gericht op re-integratie. Een pastor van Shkbsh brengt ex-gevangenen in contact met een plaatselijke gemeente, begeleidt hen bij het omgaan met problemen, helpt hen bij het zoeken van een baan en ondersteunt hen eventueel financieel.

Shkbsh wil ook een helpende hand bieden aan gezinnen waarvan de vader en/of moeder in de gevangenis zit. Zij krijgen niet alleen te maken met sociale uitsluiting, maar komen ook in financiële problemen. Albanië biedt geen sociale voorzieningen waar deze mensen op terug kunnen vallen, zoals in Nederland. Zij hebben aandacht en zorg van anderen  nodig. Shkbsh - in samenwerking met leden van lokale kerken -  wil hen met praktische hulp terzijde staan, zoals reparaties, het bewerken van het land of het starten van een klein bedrijfje en de opleiding van de kinderen. 
 
Het verhaal van Ilir Qelemeni, pastor bij Shkbsh
“Ik ben Ilir Qelemeni, 51 jaar. Voor ik bij Shkbsh kwam werken, was ik al een tijd vrijwilliger bij Shkbsh in de gevangenis van Elbasan. Dat deed ik vanwege de roeping uit Mattheüs 25: Ik was in de gevangenis en jij hebt Mij opgezocht. Het was mijn gebed om mensen van Jezus te vertellen. En nu ik bij Shkbsh werk, mag ik fulltime God dienen, dat vind ik echt een zegen. 
 
Ik ben coördinator van twee programma’s:  


1. Diakonia (Diaconie), het programma waarin we arme gezinnen van gevangenen praktische hulp bieden.
 
2. Restored Dignity (Herstelde waardigheid), het programma voor ex-gevangenen die ik ná gevangenschap help met re-integreren en de draad weer op te pakken in hun leven, gezin, werk of studie.
 
In mijn werk heb ik niet alleen met financiële armoede te maken, maar vooral ook met geestelijke armoede. Daar hoop ik een verschil in te maken. Het is niet makkelijk, het gaat om mensen, om hun waardigheid, het een poosje samen oplopen. Ik werk door het hele land, en zoek overal kerken om mee samen te werken. Soms zie ik vrucht op het werk waar ik al lang geleden aan begonnen ben. Mensen gaan naar de kerk, begrijpen meer Wie God is en wat het betekent om christen te zijn. Een grote uitdaging in Albanië is stigmatisering. Mensen oordelen hard over gevangenen en hun daden, daar moeten ex-gevangenen tegenop boksen. Ik laat zien dat mensen kunnen veranderen en verlangen naar een normaal leven, zoals naar school gaan, naar de kerk, een baan vinden.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project AL.2.101.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.