Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 29400,-

Zimbabwe: Hulp voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld

De Hervormde Kerk wil zich gaan inzetten voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

In Zimbabwe hebben vrouwen en kinderen vaak minder rechten dan mannen. Ze mogen soms geen eigen inkomen verdienen of meebeslissen over gezinszaken. Maar er komt ook veel mishandeling en huiselijk geweld voor. Meisjes hebben minder kans op een goede schoolopleiding en worden soms ‘uitgeleend’ om elders zwaar huishoudelijk werk te verrichten. 

De regering van Zimbabwe heeft wel aandacht voor de rechten van vrouwen en kinderen, maar dan gaat het vaak om regelgeving. De Hervormde Kerk in Zimbabwe wil graag aandacht voor deze problematiek op grondvlakniveau, in de dorpen en in de kerkelijke gemeenschappen. Ze wil mannen en vrouwen bewust maken van de Bijbelse visie op huwelijk en gezin, en ze wil de vrouwen helpen om zich te ontplooien en een inkomen te verdienen. Ook worden mensen getraind die pastorale zorg kunnen verlenen aan vrouwen en kinderen die mishandeld of misbruikt zijn. 

In het project dat in 2016 van start is gegaan, worden 450 mensen getraind. Het gaat om dorpsoudsten, om predikanten en om gewone gemeenteleden. Er wordt zoveel als mogelijk samengewerkt met mensen en instanties die bekend zijn met deze thematiek. Zo hoopt de kerk dat er wezenlijk iets gaat veranderen in de levens van veel vrouwen, kinderen en gezinnen.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ZW.1.104.