Projectstand: € 503,-

Streefbedrag: € 5900,-

Israël: Activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen

De organisatie ALEH vangt meer dan 700 zwaar gehandicapte kinderen op. De zorg is goed, maar er is te weinig tijd en geld om activiteiten voor deze kinderen te organiseren. Met uw hulp wil ALEH daar verandering in brengen.
 
ALEH is de grootste hulporganisatie in Israël en draagt zorg voor meer dan 700 kinderen en jongvolwassenen met een meervoudige en ernstige handicap. Zowel Joodse als Arabische kinderen worden opgevangen door ALEH. Er zijn vier opvanglocaties: in Jeruzalem, Bnei Brak, Gedera en de Negev.
Tachtig procent van de kosten wordt gedragen door de overheid. Alle extra’s worden door ouders en sponsors bij elkaar gebracht. Er is met name geld nodig voor programma’s en speciale therapieën die niet worden vergoed.
 
Uit onderzoek blijkt dat sociale en culturele activiteiten de kwaliteit van leven van kinderen met een beperking aanzienlijk verhogen. In de praktijk is daar echter te weinig tijd voor. Daar wil ALEH nu verandering in brengen door een gevarieerd activiteitenprogramma aan te bieden, toegespitst op de leeftijd en de capaciteiten van haar bewoners. Bovendien wil zij het contact met de lokale gemeenschap bevorderen zodat deze kinderen ook breder geaccepteerd worden in de Israëlische samenleving. Naast activiteiten in de opvanghuizen zelf, wordt er 1 x per week een uitstapje georganiseerd voor een groep kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de openbare bibliotheek, een restaurant of pizzeria, of een evenement.  

Het verhaal van…
Tom is een 13-jarige jongen met een verstandelijke beperking. Toen hij drie jaar geleden bij ALEH terecht kwam was hij er lichamelijk en emotioneel slecht aan toe en vertoonde ernstige gedragsstoornissen. Hij had geen contact meer met zijn ouders en was op jonge leeftijd in een pleeggezin geplaatst.
De toegewijde zorg van de medewerkers van ALEH heeft zijn vruchten afgeworpen. Het is nu een vrolijke jongen, die van gezelligheid houdt en met iedereen vriendschap wil sluiten. Hij geniet enorm van de uitstapjes die ALEH organiseert. Een nieuwe wereld gaat voor hem open. Hij houdt van dansen, naar shows kijken en hij vindt het erg leuk om nieuwe dingen te ervaren en andere mensen te ontmoeten. Van een triest jongetje dat zichzelf verwondde, is hij veranderd in een jongen die weer plezier in het leven heeft.
 
Vrijwilligerwerk
Het is mogelijk om een tijdje als vrijwilliger in een van de opvanghuizen te gaan werken. Het liefst langer dan 6 maanden, maar ook 4 weken is mogelijk. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kunt u helpen?
  • € 5 voor het wekelijkse uitstapje naar de openbare bibliotheek, inclusief aangepast vervoer, voor 1 bewoner.
  • € 5 voor een bezoekje aan een restaurant of pizzeria, voor 1 bewoner.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project IL.1.103.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.Medewerkers ALEH op pad met kinderen met een handicap