Lees meer » Jaarthema
2016-2017

Projectstand: € 597939,-

Streefbedrag: € 600000,-

Zuid-Soedan en Kenia: Noodhulp Hoorn van Afrika

Op dit moment is de Hoorn van Afrika volop in het nieuws. Door droogte, armoede en oorlog is er voor miljoenen mensen sprake van hongersnood. Er zijn ernstige voedseltekorten en de situatie verslechtert met de dag. 

Project 10 27, het diaconale programma van de GZB, wil samen met Verre Naasten en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) de getroffen bevolking helpen.
Partnerkerken van deze organisaties in Kenia en Zuid-Soedan verstrekken met onze hulp voedsel aan de zwaksten in de samenleving. De hulp is simpel, snel en efficiënt want de lokale kerken kennen de mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is.
 

Voor € 20,- kan een zak mais van 50 kilo gekocht worden, genoeg voor een gezin om ruim een maand van te kunnen leven. En voor € 7,- kan 10 kg bonen worden gekocht.

De verwachting is dat veel gezinnen meer dan een half jaar lang op deze hulp aangewezen zijn.

Met uw steun willen we het leven van arme en kwetsbare mensen weer perspectief geven.
De samenwerkende organisaties roepen daarom kerken, diaconieën en particulieren op om geld over te maken naar bankrekening: NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10 27 o.v.v. Noodhulp Hoorn van Afrika. Ook kunt u gebruik maken van de doneerbutton op deze pagina.
We vragen uw gebed voor de slachtoffers en hulpverleners. 

 

Update mei 2017
Wat wordt er gedaan met uw bijdrage voor noodhulp in Oost-Afrika?

Er is al meer dan 500.000 euro binnengekomen voor noodhulp in Oost-Afrika. Dat is een geweldig bedrag. Wat gebeurt er op dit moment met uw bijdrage? Met onze partners in Kenia en Zuid-Soedan zijn we druk bezig om hulp te bieden daar waar het hard nodig is. We geven u een kort overzicht van wat er nu gebeurt:De mensen in de stad Yei in Zuid-Soedan zijn zwaar getroffen door het geweld. Ondervoeding van kinderen is een groot probleem. Via onze partner Across krijgen zo’n 2700 huishoudens voedsel voor een maand en worden 1000 huishoudens geholpen om weer een inkomen te verwerven.
In Noord-Kenia deelt de Reformed Church of East Africa mais, bonen en olie uit aan zo’n 850 huishoudens. Hiermee kunnen ze weer even vooruit in deze moeilijke tijd.
De Anglicaanse kerk van Kajo-Keji in Zuid-Soedan ondersteunt de vele vluchtelingen die vanuit Zuid-Soedan naar Noord-Oeganda zijn gevlucht. De GZB helpt bij het opzetten van tijdelijke scholen in de vluchtelingenkampen. Er zijn enorm veel kinderen in die kampen die onderwijs nodig hebben.
Er zijn ook mensen die binnen Zuid-Soedan gevlucht zijn naar plekken waar het nog wel veilig is. Op die plekken is dringend eten nodig en andere eerste levensbehoeften. De Anglicaanse kerk helpt zo’n 4000 huishoudens met voedsel en geeft ook zaden zodat ze een groentetuin kunnen beginnen. 

Bisschop Emmanuel van de Anglicaanse kerk in Kajo-Keji (nu in Noord-Oeganda) schrijft het volgende: “We willen de christenen in Nederland heel erg bedanken voor hun geweldige bijdrage voor de Zuid-Soedanese vluchtelingen. Moge de Almachtige u rijk zegenen voor de praktische liefde die u voor ons hebt. Uw bijdrage is een antwoord op de slapeloze nachten die ik heb gehad, denkend hoe we onze mensen in deze moeilijke situatie kunnen helpen”.

 

Update april 2017: Nieuwsbrief van de diocese van Kajo Keji, de kerk in Zuid-Soedan

Het grootste deel van de bevolking van Kajo Keji is naar Noord-Oeganda gevlucht en leeft nu in vluchtelingenkampen. Het is bijzonder om te lezen hoe ondanks de moeilijke omstandigheden men het leven weer probeert op te pakken: er vinden kerkdiensten plaats en onder bomen krijgen kinderen weer les. Lees hier de nieuwsbrief.


Update 2 april 2017: Bezoek vluchtelingenkampen

Zendingswerkers Jaap Haasnoot en Marya Heij bezochten vluchtelingenkampen in het noorden van Oeganda.
Lees hier het blog van Jaap Haasnoot
Lees hier het blog van Marya Heij


Update 30 maart 2017
Dominees in Kenia helpen bij het uitdelen van voedsel

Hilda Malaba, zendingswerker in Kenia, legt aan haar neefje uit hoe het zit met de hongersnood in Kenia en hoe ze de kerk helpt bij het uitdelen van voedsel.

Dit is een kaart van de oostkant van Afrika, met Ethiopia, Kenia, Somalia, Soedan, allemaal verschillende landen in Afrika. Rood betekent geen regenval. Zalmkleurig betekent een beetje regen, en blauw betekent dat de regen nog wel redelijk is en dat er nog mais, tarwe, bonen, groentes, etc groeiden. En hopelijk het komende regen seizoen weer groeien. Dan zie je ook nog streepjes op de kaart, blauwe en zwarte. Nou die geven aan dat er in die gebieden boeren leven. Ze hebben geiten, kamelen en koeien. Dat is hun werk en daar krijgen ze geld voor. Net als boeren in Nederland. Maar omdat het zo droog is kunnen ook de dieren niet eten en er gaan heel veel dieren dood. Dat betekent dus ook dat de boeren helemaal geen inkomen hebben. En als je geen geld hebt, kun je ook geen eten kopen. En als eten schaars is (als er niet zoveel is) dan wordt eten ook duurder. Dus dan wordt het helemaal moeilijk om genoeg voor je familie te kunnen kopen. 

Mensen die geen eten hebben, willen wij graag helpen door ze eten te geven. Gelukkig hoeven we dat niet zelf allemaal te verbouwen. De GZB houdt samen met andere organisaties (Verre Naasten en de Christelijke Gereformeerde Kerken) een gezamenlijke actie om geld in te zamelen in Nederland. Een deel van het geld mogen wij besteden om eten te kopen en samen met de dominees van verschillende gemeentes in het noorden van Kenia gaan we dat uitdelen aan mensen die geen eten hebben. Jammer genoeg kunnen we niet alle mensen helpen, omdat dat er veel te veel zijn. Maar er zijn ook andere organisaties en de overheid die hun best doen mensen te helpen. Nu hebben we ook contact gehad met andere organisaties en de overheid om te zorgen dat niet elke keer dezelfde mensen eten krijgen en anderen nog steeds sterven van de honger. 

Aanstaande dinsdag komen er ook 7 dominees naar Eldoret (waar wij wonen) om ons te helpen een goed plan te maken hoe we dat geld gaan besteden en hoe we de mensen kunnen bereiken die het het meest nodig hebben. We gaan dan waarschijnlijk heel veel eten kopen: mais (daar maken de mensen een soort pap van), bruine bonen en olie. We gaan dat dan met een vrachtauto naar het noorden vervoeren en het daar bij de verschillende gemeentes uitdelen. Daar hebben we dan de hulp van de dominee weer bij nodig omdat wij niet alle families kennen, maar de dominee wel. 
 
Verder hebben we ook mensen van andere kerken gevraagd ons te helpen. Zoals ik al zei zijn er ook mensen van onze kerk die in de zalmkleurige of blauwe gebieden wonen die nog wel een goede oogst hebben gehad. Mensen hebben ons al 38 zakken mais van 90 kg en nog 12 kg bruine bonen gegeven die we ook mogen uitdelen. Andere mensen met een goed salaris hebben ons geld gegeven. Zo wordt het een actie van mensen in Kenia en in Nederland om de mensen die honger hebben te helpen. 
 
Waar we dat eten allemaal gaan kopen? 
Eerst gaan we proberen het in Kenia van Keniaanse boeren te kopen, in de gebieden die op de kaart blauw zijn. Soms moet er inderdaad voedsel uit het buitenland komen. Maar het probleem is dat als je al het eten uit het buitenland laat komen de boeren hier hun oogst niet of voor een lage prijs kunnen verkopen. Wat er dan weer voor zorgt dat die boer die nog wel wat oogst heeft ook geen geld heeft en dus ook weer hulp moet hebben. 


Update 28 maart 2017:
Zeer slechte situatie in Zuid-Soedan

De situatie in Zuid-Soedan is ronduit slecht. Een miljoen mensen hebben direct voedsel nodig en meer dan vijf miljoen mensen leven in heel moeilijke omstandigheden. De redenen zijn vooral het aanhoudende geweld en de droogte in een deel van het land. Minstens 270.000 kinderen zijn zwaar ondervoed.

In veel gebieden is het onveilig en als gewone burgers op zoek gaan naar voedsel of proberen hun oogst binnen te halen, lopen ze de kans om beschoten of aangevallen te worden. De situatie is echt heel triest.

Ook in de stad Yei, in het zuidwesten van Zuid-Soedan, dichtbij de grens met Oeganda en DR Congo, is de situatie kritiek. De wegen zijn afgesloten door soldaten of rebellen en mensen kunnen geen kant op. Alleen met vliegtuigjes kunnen hulpgoederen worden binnengebracht. 

Across, de partnerorganisatie van de GZB in Zuid-Soedan, probeert hulp te bieden in Yei. Ze richtten zich op ondervoede kinderen en helpen gezinnen met voedsel. Ze onderhandelen met het leger of er toch via de weg voedsel kan worden binnengebracht. Voor 65 euro krijgt een gezin voor 1 maand voedselhulp. 

Doet u mee om de mensen van Yei te helpen in deze moeilijke situatie?

De BBC maakte de volgende video-opname: http://www.bbc.com/news/world-africa-39209280
 

Update 23 maart:
Een positief bericht over de voedselhulp in Noord-Kenia

Hilda Malaba werkt samen met haar man Dick voor de GZB in Noord-Kenia. Ze meldt ons het volgende:

“Gemeenten van de Reformed Church of East Africa (RCEA) rond Eldoret (West-Kenia) zijn geraakt door de droogte en het voedseltekort in Noord-Kenia. Ze zamelen voedsel en kleding in voor hun broeders en zusters in het noorden. Tot nu toe hebben ze 41 zakken mais, 1 zak tarwe en 10 kilo bonen bijeengebracht. Daarnaast is er bij het verzamelpunt ook kleding gebracht. De kerkleiders gaan door met het mobiliseren van hulp vanuit gemeenten die zich buiten het getroffen gebied bevinden.”

Bemoedigend! “Maar…”, zo vervolgt Hilda, “de nood is heel erg groot en daarom blijft ook hulp vanuit Nederland nodig.”
 

Interview met ds. Jonathan Soro

over de dramatische situatie in de vluchtelingenkampen

 

Droogte en voedselhulp in KeniaVluchten uit Kajo-Keji