Projectstand: € 16036,-

Streefbedrag: € 13000,-

Democratische Republiek Congo: Ondersteuning christelijk ziekenhuis in Itendey

Door een jarenlange oorlog was het missieziekenhuis in Itendey ernstig in verval geraakt. Sinds 2017 wordt er hard aan gewerkt aan de wederopbouw. Het is het verlangen van Willem en Joanne Folmer, die beiden als arts in het ziekenhuis werken, dat er weer goede zorg kan worden verleend. We willen het ziekenhuis helpen bij het verbeteren van die zorg en de aanschaf van de nodige apparatuur.

Itendey is een klein dorpje in het Ituriforest, een regenwoud dat ongeveer 1,5 keer zo groot is als Nederland. De patiënten die het ziekenhuis bezoeken, komen vooral uit de lagere sociaaleconomische klasse. Het ziekenhuis is gelegen in een gebied met goudmijnen. Het werk is er zwaar, dit gaat gepaard met ernstige sociale en medische problemen, zoals armoede, alcohol en drugsverslaving, ondervoeding, HIV en tuberculose en instabiele gezinnen. Mede door de oorlog is het ziekenhuis in Itendey in verval geraakt. Tot voor kort waren er nauwelijks financiële middelen beschikbaar. Daardoor verlieten veel verpleegkundigen en artsen het ziekenhuis. Sinds 2017 is echter met hulp van de GZB met de renovatie van het ziekenhuis begonnen.
 
Mede dankzij onze steun kan het ziekenhuis goede zorg en behandeling van de patiënten bieden. Het ziekenhuis in Itendey is ook een missionair ziekenhuis. Het doel is om een goed getuigenis te geven van het Evangelie in woord en daad.

 Het verhaal van…
Celestin, een man van 38 jaar kwam   een maand geleden bij ons in het   ziekenhuis. Hij komt uit Mongwalu   (de goudstad hier in de regio) en is   goudzoeker. Hij was ernstig ziek en   vermagerd. Hij woog nog maar iets   meer dan 40 kilo. Hij bleek   Tuberculose en HIV te hebben, iets   wat beiden veel voorkomt in onze   regio. Enkele maanden geleden was   hij al met HIV/aids gediagnosticeerd,   maar helaas was hij gestopt met de   anti-hiv-medicatie. Toen hij bij ons op   het randje van de dood lag heeft hij   met de verpleging en de   ziekenhuispastor zijn zonden beleden. Hij gaf aan dat hij veel aan alcohol en drugs verslaafd was, veel gestolen had, iemand had vermoord en heel vaak vreemd was gegaan met allerlei vrouwen. Zijn eerste vrouw had hij verlaten en sinds een jaar is hij nu met een andere vrouw die hem verzorgt in het ziekenhuis. Door de slechte relatie heeft de familie hem in de steek gelaten. Er is dus ook niemand die voor zijn medische zorg betaald. Toch heeft het ziekenhuis hem verzorgd en zijn medicatie betaald. Ook hebben we de benzine betaald om hem zuurstof toe te kunnen dienen. Nadat hij een maand ernstig ziek is geweest, lijkt hij nu weer langzaam op te knappen. Hij praat regelmatig met de ziekenhuispastor en luistert naar de Swahili MP3 bijbel die we aan hem hebben gegeven. Hij geeft aan te willen stoppen met zijn oude leven en in Jezus te geloven. Het is een voorbeeld van de vele sociale problemen met bijbehorende ziekten die in onze regio veel voorkomen. Maar het laat ook zien dat we ons als ziekenhuis willen inzetten voor de gehele mens en daarom ook sociale en pastorale hulp geven en verlangen het Evangelie te delen met onze patiënten.
 
Waar wordt onze hulp voor gebruikt?
  • Verbouwing van patiëntenafdeling en Tuberculose-isolatie afdeling:  € 15.000,-
  • Aanbrengen omheining en bouw van keuken voor familie van patiënten:  € 3.000,-.
  • Verbetering van zeer slecht weggedeelte tussen Itendey en grotere provinciale weg:  € 2.000,-.
  • Warmtestoof (voor diagnostiek Tuberculose): € 1.200,- .
  • Odersteuning programma voor ondervoede kinderen:  € 800,-.
  • Aankoop van twee brancards en twee instrumententafels voor de operatiekamers: € 3.000,-. 
     
Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project DC.1.100.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.