Projectstand: € 8600,-

Streefbedrag: € 21200,-

Peru: Bijbelonderwijs in de eigen context en cultuur

Een groot deel van de Presbyteriaanse gemeenten in Peru heeft geen eigen predikant. De mensen die leiding geven in de kerk hebben vaak weinig Bijbelkennis en er is weinig visie op gemeenteopbouw. Via regionale Bijbelinstituten worden gemeenteleden opgeleid en gevormd om in hun gemeente leiding te geven en christelijke rolmodellen te zijn.
 
Door het ondersteunen en opzetten van regionale Bijbelinstituten kan er met relatief weinig middelen theologisch onderwijs worden aangeboden dat aansluit bij de eigen context en cultuur. De Bijbelinstituten verzorgen een aantal keer per jaar toerustingscursussen voor ambtsdragers en leidinggevenden. Samen bestuderen ze de Bijbel en denken ze na over hoe het Evangelie gedeeld kan worden met anderen.
 
Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van de lokale kerken en de eigen voorgangers. Daarnaast leveren ook de deelnemers een bijdrage aan de kosten, vaak in natura. Op deze manier wordt het theologisch onderwijs zowel letterlijk als figuurlijk gevoed door de lokale kerken. 

Het verhaal van...
Juan Tambracc Ramos (35) groeide op in een christelijk gezin, en kwam na zijn puberteit tot geloof. Vanaf die tijd wilde hij predikant worden, om andere mensen over God te kunnen vertellen. Ondanks dat zijn inkomsten beperkt waren en hij weinig opleiding had gevolgd, besloot hij een 6-delige Bijbelcursus te gaan volgen via een Bijbelinstituut. Dat viel in het begin niet mee. Juan was niet gewend om te studeren, dus hij vond de cursussen ontzettend moeilijk. Maar met veel inzet en vertrouwen op God heeft hij nu bijna alle cursussen afgerond.
 
Wat Juan heeft geleerd tijdens de cursussen kan hij direct toepassen in zijn werk als evangelist. Zo leerde hij preken, een dienst voorbereiden, evangeliseren en tekstuitleg. Juan zet zich in voor de kinderen en volwassenen in zijn eigen kerk, maar reist daarnaast ook veel naar andere lokale gemeenten om het Evangelie te delen. Hij krijgt niet betaald voor zijn werk, maar Juan vertrouwt erop dat God voor hem en zijn gezin zorgt. “God zorgt ervoor dat mijn familie en ik in vrede en liefde met elkaar kunnen leven. God is mijn vreugde.”

Hoe kunt u bijdragen?

  • Voor ca. € 35,- biedt u een student een toerustingscursus van het Bijbelinstituut aan.
     

Een gift voor dit project is welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project PE.1.113.

Lees meer over het werk van de GZB in Peru.

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.