Projectstand: € 5688,-

Streefbedrag: € 8800,-

Duitsland: Evangelisatiewerk in Rostock

Jorine van Dijk, zendingswerker GZB: “Maar heel weinig mensen in Noordoost-Duitsland kennen God en het is mijn droom dat dat aantal gaat groeien.” Samen met haar man Gerrit werkt ze in Rostock, een stad in de voormalige DDR. Nog geen half procent van de inwoners gaat naar de kerk. Toch zoeken zij naar een zinvolle invulling van hun bestaan. Gerrit en Jorine willen juist op deze plek iets voor mensen betekenen en hen wijzen op het Evangelie dat levens verandert.
Zij kunnen dat niet alleen! Alleen al in Rostock wonen meer dan 200.000 mensen die God niet kennen. Daarom wil de GZB graag meer zendingswerkers naar Noordoost-Duitsland uitzenden. Om het Evangelie te delen waar het verdwenen lijkt. Om mensen zicht te geven op een nieuw leven. Met uw bijdrage hoopt de GZB het werk in Duitsland uit te breiden. We rekenen op u.
 

 
Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project DE.1.100.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.