Lees meer » Jaarthema
2016-2017

Projectstand: € 325,-

Streefbedrag: € 50000,-

Mexico: Noodhulp aardbevingen

Op 7 september 2017 werd Mexico, voor de kust van de regio Chiapas, getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 8.2 op de schaal van Richter. Hierna volgden verschillende relatief zware bevingen elkaar op, ook in de al eerder getroffen gebieden.
Er vielen als gevolg hiervan ruim 400 dodelijke slachtoffers. Er is grote materiële schade. Dat betekent dat in deze regentijd veel mensen, vaak hele gezinnen, op straat moeten slapen.


 
De kerk is aanwezig…
De presbyteriaanse kerk in de regio Chiapas (partner van de GZB) is een noodhulpactie gestart. Er is veel geld nodig om vooral voedselhulp te verlenen. Machiel Kommers, zendingswerker van de GZB in Mexico, heeft onlangs met de secretaris van de classis van Chiapas over mogelijkheden voor hulpverlening gesproken. Er is ook met een andere kerk contact gezocht om slachtoffers te helpen.
Er is inmiddels een begin gemaakt met het in kaart brengen van de schade. Hierdoor is men beter in staat om te werken aan herstel en nieuwbouw van woningen.     
 
Betrokkenheid GZB
De kerk heeft de GZB gevraagd haar te steunen bij de hulpverlening, die via lokale gemeenten in de regio wordt verleend. De GZB heeft hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar gesteld.
Samen met de classis willen we omzien naar mensen die de ernstige gevolgen van het natuurgeweld ondervinden.
 
Helpt u mee?
U kunt een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Project 10 27:
NL29 INGB 0000 0280 16, t.n.v. Project 10 27, o.v.v. Noodhulp Mexico.
Of door via de doneerknop op deze pagina een gift over te maken voor noodhulp. 


Dit project valt onder Project 10 27, het diaconale programma van de GZB. Zie voor meer informatie over dit programma:  www.project1027.nl