Projectstand: € 4305,-

Streefbedrag: € 110000,-

Syrië en Jemen: Noodhulp

De situatie in zowel Jemen als Syrië is dramatisch. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, er is gebrek aan bijna alles en bovendien is er in Jemen ook nog eens een cholera-epidemie. Voorlopig is er nog geen uitzicht op vrede. Waar mogelijk proberen we via kerken en christelijke organisatie waar we contact mee hebben hulp te bieden.  

Jemen
Door de verschrikkelijke burgeroorlog in Jemen heeft 80% van de bevolking momenteel honger. Zine Abdelkarim, moeder van vier kinderen, is wanhopig: “Door de crisis zijn de levensomstandigheden erg zwaar. Help ons alstublieft!”
Onze partnerorganisatie weet via haar eigen netwerk voedselhulp op de juiste plaats te brengen. Zij kent de (on)mogelijkheden ter plekke.
Voor € 60.000 kunnen 100 gezinnen (vijf tot acht leden per gezin) een half jaar geholpen worden.
De GZB heeft inmiddels een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld.

Syrië/Libanon
De winter zorgt voor de achtergebleven bevolking in Aleppo en in de Syrische vluchtelingenkampen in Libanon voor grote problemen. De winters zijn streng in deze regio. Er is behoefte aan voedselpakketten en brandstof en vooral aan dekens, kleding en schoeisel. De Armeense kerk doet een dringend beroep op ons om voor de winterhulp minimaal € 50.000 beschikbaar te stellen.

Wij vragen u om financieel bij te dragen. De nood is groot! Een collecte of gift kunt u overmaken naar rekeningnummer NL29 INGB 0000 0280 16 van Project 10 27 (het diaconale programma van de GZB), onder vermelding van Noodhulp Jemen en Syrië. Of gebruik de doneerbutton op deze pagina. Samen mogen we een helpende hand bieden en het voorbeeld van Jezus volgen.