Projectstand: € 3220,-

Streefbedrag: € 27000,-

Colombia: Oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving

De presbyteriaanse gemeenten in Colombia hebben oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Verschillende gemeenten zijn kleine projecten begonnen om hun naasten te helpen. Denk aan sport- en spelactiviteiten om kinderen van straat te houden, maaltijden voor de allerarmsten en douches voor zwervers.

Van 2014 t/m 2019 hebben Antonie en Cora Treuren zich ingezet om het diaconale werk vanuit de Presbyteriaanse Kerk meer vorm te geven. Daar is het programma ‘Somos Diáconos’ – ‘Wij zijn diakenen’ – uit voortgekomen. Overal in het land zijn trainingen gegeven om kerken op weg te helpen met de vraag: wat kunnen wij doen voor mensen in onze omgeving waar niemand oog voor heeft? Het programma heeft grote impact. Overal zijn Somos Diáconos teams gevormd en projecten opgestart, zoals:
 
  • Naschoolse activiteiten voor kin­deren in wijken met veel geweld en drugsproblematiek.
  • Douches en persoonlijke aandacht voor daklozen.
  • Een gezond ontbijt en gezelschap voor eenzame ouderen.
  • Gymnastiekles voor ouderen en een medische controle.
  • Ondersteuning van vluchtelingen uit Venezuela.
  • Sport- en spelactiviteiten om kinderen van de straat te houden en ze te leren op een positieve manier met elkaar om te gaan.
  • Een kinderkoor.
  • Naailessen om zo een eigen inkomen te genereren.
  • Het uitdelen van manden met eten om zo de armste te ondersteunen.


De Presbyteriaanse Kerk in Colombia bestaat uit ongeveer 60 gemeenten en al deze gemeenten doen diaconale activiteiten in hun eigen wijk. De projecten worden voor het grootste deel door de lokale gemeente betaald. De GZB geeft een bijdrage aan de projecten als stimulans om vooral door te gaan met dit mooie diaconale werk.

 
Een voorbeeld
In Cordoba en Antioquia, twee departementen in Colombia, zijn drie presbyteriaanse kerken een voetbalschool begonnen. Lid zijn van een voetbalschool kost meestal veel geld, waardoor kinderen uit armere wijken geen lid kunnen worden. De kerk biedt het gratis aan. Twee keer per week vinden de trainingen plaats. Tijdens het spel leren kinderen normen en waarden: op het veld mag niet worden geslagen en mogen geen scheldwoorden worden gebruikt. Daarnaast leren ze ook dat ze moeten samenwerken. Ook de ouders komen af en toe kijken. Sommige ouders komen nu ook naar de predikant voor advies of voor gebed. Op die manier is het mogelijk om een relatie op te bouwen. Af en toe vindt er tussen de voetbalscholen ook wedstrijdjes plaats en kunnen de trainingen in de praktijk worden gebracht.Tijdens de trainingen is er altijd iets lekkers voor alle kinderen. Dat wordt klaargemaakt door kerkleden, zo zijn veel mensen betrokken.Hoe kunt u helpen?
Vanuit dit fonds worden verschillende kleine projecten ondersteund. Per project krijgen de gemeenten een bijdrage van ongeveer € 1500.
 
Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CO.1.106.


Meer informatie over de projecten van de GZB in Colombia kunt u hier lezen.
 

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.