Centraal-Azië: Geloven onder druk

Zending verbindt Nederland met Centraal-Azië

 
In Centraal-Azië is evangeliseren verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. De komende jaren wil de GZB zich in deze regio inzetten om de jonge en vaak kwetsbare kerk te helpen met goede theologische cursussen, zodat de kerk verder kan groeien in de diepte. Tegelijkertijd willen we hen ook helpen in hun diaconale taak. En zo de beweging die op gang is gekomen voor de hulp aan de vele kwetsbare en gemarginaliseerden krachtig ondersteunen.
 
Stelt u zich eens voor dat u niet met andere christenen mag samenkomen. Niet in de kerk, op de bijbelkring en ook niet thuis. Hoe zou u dan leren en groeien in geloof? Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit. Evangeliseren is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Christenen hebben het moeilijk en krijgen negatieve reacties vanuit hun omgeving.
 
TEE-programma
Er is daarom grote behoefte aan goed toerustingsmateriaal in de eigen taal. Want eenmaal tot geloof gekomen, wil je tenslotte steeds meer van de Bijbel weten en groeien in geloof. In de afgelopen jaren is het door de GZB gesteunde TEE-programma sterk gegroeid (TEE = Theological Education by Extension). Een praktische, laagdrempelige cursus waarbij de deelnemers huiswerk maken, elkaar in kleine kring wekelijks ontmoeten en opdrachten krijgen om de lesstof in praktijk te brengen. Voorgangers zien een groot verschil onder gemeenteleden die de TEE-lessen volgen: ze zijn actiever in de gemeente, brengen hun geloof gemakkelijker onder woorden en hebben meer oog voor hun naaste. Omdat voorgangers de vrucht van de cursussen zien, gaan ze ermee door, ondanks de boetes die ze riskeren. Daarnaast wordt TEE ook veel gebruikt in huisgemeenten zonder eigen voorganger.
 
Inzetten voor kwetsbare en gemarginaliseerde mensen
De jonge kerken en huisgemeenten in Centraal-Azië hebben vaak een opvallend groot verlangen om het Evangelie uit te dragen in woord en daad! Zo zijn er door lokale kerken en groepen projecten opgezet waar verslaafden worden opgevangen en daklozen worden verzorgd. Mannen en vrouwen komen tot geloof en delen het goede nieuws met familie en vrienden. Huiselijk geweld is een immens probleem: christenen zetten zich in om vrouwen en kinderen in vaak moeilijke omstandigheden te helpen, zodat zij hun leven weer op de rit krijgen. Er zijn christelijke artsen en verpleegkundigen die zich inzetten voor armen die verstoken zijn van medische hulp. Stuk voor stuk prachtige initiatieven waarin iets van de liefde van God voor mensen zichtbaar wordt.
 
De GZB in Centraal-Azië
De komende jaren wil de GZB zich in Centraal-Azië inzetten om de jonge en vaak kwetsbare kerk te helpen met goede theologische cursussen, zodat de kerk verder kan groeien in de diepte. Tegelijkertijd willen we hen ook helpen in hun diaconale taak. En zo de beweging die op gang is gekomen voor de hulp aan de vele kwetsbare en gemarginaliseerden krachtig ondersteunen.
 
Centraal-Azië een vergeten gebied? In ieder geval een gebied waar veel schapen zijn zonder herder. Maar vooral een gebied waar Gods Geest aan het werk is! Helpt en bidt u mee om de jonge kerk te ondersteunen?

Het verhaal van... 
Gulchera*  werkt als schoonmaakster bij een groot bedrijf in Centraal-Azië. Zo nu en dan nam ze schoonmaakspullen van haar werk mee naar huis. Eigenlijk had ze niet eens door dat ze daarmee aan het stelen was van haar werkgever. Totdat ze de TEE cursus ‘leven in overvloed’ volgde. Eén van de lessen ging over thema ‘berouw’. Toen ze de dag na deze les weer bijna gedachteloos wat schoonmaakspullen mee naar huis wilde nemen, dacht ze opeens aan de inhoud van de TEE les. Ze realiseerde zich dat de spullen niet van haar waren en besloot om nooit meer te stelen.

*Vanwege veiligheidsoverwegingen is dit niet de echte naam


Wie zijn door de GZB naar Centraal-Azië uitgezonden?

  • Zendingswerk is in Centraal-Azië verboden. We kunnen daarom geen namen noemen. Lees meer >>


Welke projecten steunen we in Centraal-Azië?


Wat kunt u doen?
  • ​Verbind u voor een langere periode met de jonge en kwetsbare kerk in Centraal-Azië. Doe dat samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of uw bedrijf. Neem contact op met Jopie Verhoek (relatiebeheerder GZB) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343-512444, e-mail: jverhoek@gzb.nl).
  • Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Centraal-Azië, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.001.
  • Voor kinderen hebben we een leuk programma ontwikkeld over Centraal-Azië. Meer informatie vindt u op www.gzb.nl/wereldkids. U kunt het materiaal gebruiken voor bijvoorbeeld de zondagsschool of club. 
 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma's of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.

Foto's Centraal-Azië