Colombia: Een nieuwe generatie, een nieuw begin

Zending verbindt Nederland met Colombia


Vluchtelingen, straatkinderen, jeugdbendes… Door de jarenlange burgeroorlog en de grote kloof tussen arm en rijk heeft Colombia te kampen met grote sociale problemen. Samen met de Presbyteriaanse Kerk willen we ervoor zorgen dat er overal gemeenten zijn waar iedereen welkom is waar er oog is voor kwetsbare groepen in de samenleving.

 
Colombia is een prachtig land, maar de meer dan 50 jaar durende burgeroorlog heeft diepe wonden geslagen. Veel levens zijn getekend door de vele moorden, ontvoeringen en het aan drugs gerelateerde geweld. Officieel is er sinds 2016 vrede, maar in sommige gebieden is nog steeds veel geweld. Toch durven mensen weer te dromen van een betere toekomst.
 
De GZB in Colombia
De GZB werkt al meer dan 30 jaar samen met de Presbyteriaanse Kerk van Colombia. De afgelopen jaren hebben Cora en Antonie Treuren ervoor gezorgd dat er binnen deze kerk een diaconale beweging op gang is gekomen. Overal in het land zijn trainingen gegeven om kerken op weg te helpen met de vraag: wat kunnen wij doen voor mensen in onze omgeving waar niemand oog voor heeft? Dat heeft geleid tot prachtige initiatieven: Naschoolse activiteiten voor kinderen die wonen in wijken met veel geweld en drugsproblematiek. Douches en persoonlijke aandacht voor daklozen. Een gezond ontbijt en gezelschap voor arme, eenzame ouderen. 


 
Juist deze periode in de geschiedenis van Colombia biedt de kerk nieuwe kansen. Het is de tijd om te werken aan verzoening en de grote sociale problemen die er zijn. Zodat kinderen niet dezelfde fouten maken als hun ouders, maar een nieuw verhaal kunnen schrijven voor Colombia. Samen met u willen we de komende jaren werken aan open gemeenten waar iedereen welkom is. En waar er oog is voor de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals daklozen, kinderen in krottenwijken en vluchtelingen. Ook hen gunnen we een nieuw begin.
 
Alexander Puerta: Vergeven is de ‘slimste’ keuze
Alexander was meer dan 20 jaar geleden de enige overlevende van een massaslachting van de guerrillabeweging de FARC. Zelf is hij gemarteld, kan nu nauwelijks nog zien en niet meer proeven of ruiken. Je zou verwachten dat dat heeft geleid tot haat en wantrouwen. Alexander heeft er echter voor gekozen om te vergeven omdat dit de ‘slimste’ keuze is. Nu bezoekt hij gevangenen om met hen het evangelie te delen en te vertellen over een vergevende God. Hij heeft zelfs iemand begeleid die onderdeel uitmaakte van dezelfde groepering die hem destijds zo heeft toegetakeld.
 

Wie zijn door de GZB naar Colombia uitgezonden?

 

Welke projecten steunt de GZB in Colombia?


Welke vacatures heeft de GZB in Colombia?


Wat kunt u doen?
  • Verbind u voor een langere periode met de kerk in Colombia, een land getekend door een gewelddadig verleden. Doe dat samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of uw bedrijf. Neem contact op met Anneke Kardol (team relatiebeheerder) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343 - 512444, e-mail: akardol@gzb.nl).
  • Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Colombia, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CO.1.001.
 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma's of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.