Nepal: Geloof tussen tempels

Zending verbindt Nederland met Nepal


Eigen schuld! Zo wordt er in het hindoeïstische Nepal gekeken naar mensen met een handicap. Het is de straf voor slechte daden in een vorig leven. De kerk in Nepal wil een ander geluid laten horen en oog hebben voor deze kwetsbare mensen. Hier wil de GZB hen bij ondersteunen.

 

Nepal, land van duizenden tempels
Tempels, godenbeelden en mystieke symbolen... overal in Nepal zie je ze. Niet zo gek, want de meeste mensen zijn hindoe of boeddhist. Op de offerplaatsen proberen mensen de goden en geesten te vriend te houden, maar ze weten nooit wanneer het genoeg is. Er blijft altijd onzekerheid.
 
Geloof in Nepal
Maar tussen de duizenden tempels zie je een jonge, groeiende kerk. De kerk in Nepal is zelfs een van de snelst groeiende in de wereld. In 1950 woonden er nauwelijks christenen in dit land, nu zijn dat er ruim een miljoen. Wel zijn de gemeenten vaak maar klein en kwetsbaar te midden van de sterke hindoeïstische cultuur en tradities. De overheid heeft dit jaar strengere wetten ingevoerd die evangelisatie en bekering verbieden. Het is voor de kerk in Nepal een spannende tijd.
 
De GZB in Nepal
Hoewel de gemeenten klein zijn, ze stralen iets uit! De liefde van God leert christenen anders naar mensen te kijken, bijvoorbeeld naar gehandicapten. Het is prachtig om te zien hoe God aan het werk is in Nepal. Tegelijk is er bij de jonge gelovigen gebrek aan Bijbelkennis. We steunen daarom de bijbelcursussen die overal in het land worden gegeven, het stichten van nieuwe gemeenten en het opleiden van predikanten. Ook helpen we organisaties die zich inzetten voor kansarme groepen in de samenleving, zoals mensen met lepra of een handicap.

 

Iedereen is welkom
Juist voor mensen met een handicap hebben we extra aandacht, want 10% van de Nepalezen heeft hiermee te maken. Zij tellen niet echt mee en worden uitgesloten. De kerk heeft een andere boodschap. Samen met u en de Nepalese kerken willen we de komende jaren werken aan nieuwe gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof en waar oog is voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Binnen het hindoeïsme vallen veel mensen buiten de boot, maar voor God is ieder leven even waardevol!
 
Welke projecten steunt de GZB in Nepal?
Wat kunt u doen?
  • Wilt u meer weten over het werk van de GZB in Nepal en de mogelijkheden voor u als gemeente? Neem dan contact op met de GZB, info@gzb.nl of 0343-512444.
  • Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Nepal, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NE.1.000.

Meer over Nepal