Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 300000,-

Indonesië: Wederopbouw Sulawesi

Het Indonesische eiland Sulawesi werd op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en tsunami. Duizenden mensen kwamen om het leven en heel veel mensen zijn hun woning kwijtgeraakt. De GZB voelt zich verbonden met de kerk op Sulawesi en startte direct een noodhulpactie.
 

Ruim 100 jaar geleden (in 1913) begon de GZB met zendingswerk op Celebes, het huidige Sulawesi. Tientallen zendingswerkers hebben zich in de loop der tijd ingezet voor het stichten van gemeenten en de opbouw van de kerk. Ook is er geïnvesteerd in medisch werk en onderwijs. Nog altijd is er een sterke band met kerken en christelijke organisaties op Sulawesi. Momenteel werk ds. Laurens Jan Vogelaar via de GZB als toerustingspredikant binnen de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Samen met zijn gezin woont hij in Palopo, een stad buiten de regio waar deze ramp heeft plaatsgevonden.

Update 23 juli 2020: Eerste huizen opgeleverd


De wederopbouw is nog steeds in volle gang. Vanwege de coronacrisis heeft de bouw van de huizen wat vertraging opgelopen. Maar gelukkig kon de bouw weer snel worden hervat. De eerste huizen zijn inmiddels opgeleverd!

Update 25 februari 2020: opbouw is nog steeds in volle gang


Ruim een jaar na de verwoestende tsunami in Sulawesi is de wederopbouw van het eiland nog in volle gang. Waar het in het eerste jaar met name ging om de meest basale dingen zoals voedsel, kleding en onderdak, wordt er door onze lokale partners nu nog hard gewerkt aan het vervangen van de noodwoningen door permanente huisvesting. Naast verschillende woningen wordt er ook gebouwd aan een nieuw kerkgebouw in Mbuwu.

 

Update 18 december 2018: Een onvergetelijke, traumatische dag

28 september 2018 begon in Palu als een gewone dag. Tot een aardbeving het leven van Surya, Bintang en vele anderen veranderde in een nachtmerrie. Partnerkerken van de GZB zetten zich met onze hulp in om de getroffen bevolking te helpen. De GZB heeft inmiddels ruim € 410.000 ontvangen voor voedselhulp, herbouw en traumahealing. Een verslag.
 

Update 22 oktober: GPIL helpt wie hulp nodig heeft

Afgelopen dagen was een hulpteam van onze partnerkerk (GPIL) uit Palopo in het rampgebied om eerste hulp te verlenen en om te inventariseren welke vervolghulp nodig is. Het was enorm indrukwekkend en schokkend voor het team, maar hun aanwezigheid en hulp was een teken van liefde en hoop voor de slachtoffers. De GPIL helpt wie hulp nodig heeft en kijkt niet naar achtergrond, stam of religie. De vrijwilligers deelden maaltijden, rijst, kleding, water en zeep en shampoo uit. Het team is inmiddels terug in Palopo en zal met andere kerken de handen ineenslaan en vervolgplannen maken voor o.a. herbouw en traumahulp. Hier kunnen wij dankzij uw giften aan bijdragen.
 

Update 11 oktober: Flinke naschokken

De noodhulp voor de duizenden getroffenen in Palu en omstreken krijgt langzaam vorm. Medische hulp komt op gang en er wordt op allerlei manieren geprobeerd schoon water, voedsel, hygiënepakketten, muskietennetten en onderdakmateriaal bij de mensen te krijgen. Makkelijk gaat het niet, er is veel verwoest en het gaat om veel mensen. Ook zijn er nog flinke naschokken in het rampgebied, mensen schreeuwen het soms uit van angst. Tienduizenden mensen slapen buiten, omdat hun huizen te zwaar beschadigd zijn om in te leven. De overheid meldt dat er minstens 2.100 mensen zijn gedood en dat meer dan 10.600 mensen gewond zijn geraakt. Ondertussen zijn er ook nog duizenden mensen vermist. Ruim 67.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd.

De partnerkerken van de GZB (GPIL en Toraja kerk) op Sulawesi willen de mensen en de kerken in Palu en omgeving helpen en zullen daarvoor de krachten bundelen. Het overleg over het hoe, wat en wanneer vindt nu volop plaats. De gedachte is om de handen ineen te slaan en een noodhulpteam samen te stellen vanuit deze kerken die de hulp gaan vormgeven, ook met het oog op de langere termijn.

De GPIL heeft zelf ook al een inzamelingsactie gestart. Mensen hebben spullen gedoneerd en met het beschikbare geld kon de kerk meer spullen kopen. De GZB heeft hiervoor ook een eerste bedrag beschikbaar gesteld. Komende dinsdag 16 oktober vertrekt er vanuit Palopo een eerste groep predikanten naar het getroffen gebied om voedsel en kleding uit te delen en om pastorale zorg te verlenen.

Gereja Protestan Indonesia Luwu zamelt hulpgoederen in voor het getroffen gebied


Update 4 oktober: Torajakerk opent noodhulpposten

De Torajakerk op Sulawesi, voortgekomen uit zendingswerker van de GZB, heeft een noodhulppost gestart in het synodekantoor in Rantepao. Hier verzamelen ze rijst, noodles, kleding, water, etc. Daarnaast zijn er ook noodhulpposten geopend in Palu, Donggala Poso en Kalaena om op die manier de hulpgoederen te distribueren.  Een dominee en een groep vrijwilligers uit de kerk zijn naar het rampgebied afgereisd om de goederen te verspreiden. Ze helpen ook mensen die het gebied willen ontvluchten en naar Toraja willen evacueren. Daarnaast heeft de Torajakerk een rekeningnummer geopend waar gemeenten en gemeenteleden kunnen doneren. Kortom: de kerk op Sulawesi doet wat ze kan doen. Maar daarnaast is ook hulp van buiten meer dan welkom. De nood is groot.
De GZB heeft inmiddels een eerste bedrag overgemaakt naar de andere kerk op Sulawesi waar we mee verbonden zijn: de Gereja Protestan Indonesia Luwu, de kerk waar ds. Laurens Jan Vogelaar bij betrokken is. Zij zullen soortgelijke hulp bieden.
 

Torajakerk helpt getroffen gebied met voedsel en kleding


 

Update 3 oktober: Noodhulp via partnerkerken

Laurens-Jan en Lourina Vogelaar en hun kinderen wonen in Palopo, wel op het eiland Sulawesi, maar een paar honderd kilometer van het gebied dat het hevigst is getroffen. “Zelf naar het getroffen noorden, naar Palu gaan, dat wordt ingewikkeld. Een rit van honderd kilometer kan dagen duren, zo ruig is het terrein. Maar we willen graag proberen wat te doen. Het is een enorme ramp. Schokkend, ook de vele lijken.” Lees hier een interview met Laurens Jan op dag6.nl.