Projectstand: € 3845,-

Streefbedrag: € 10600,-

Zuid-Soedan: Kerk biedt jongeren in vluchtelingenkamp weer hoop

De Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan wil graag:

  • jongeren en kinderen bereiken met het Evangelie en hen helpen te groeien in hun geloof.

  • jongeren helpen bij de genezing van hun trauma’s veroorzaakt door het geweld in hun eigen land waardoor ze moesten vluchten naar Oeganda, en door het verlies van geliefden, het niet naar school kunnen en werkloosheid.

  • Jongeren hoop geven en hen helpen hun verantwoordelijkheden thuis, in de kerk en in de gemeenschap op zich te nemen.


In 2011 werd Zuid-Soedan een zelfstandig land. De hoop op een betere toekomst verdween echter snel, nadat er in december 2013 een burgeroorlog uitbrak. De bevolking sloeg op de vlucht. Honderdduizenden Zuid-Soedanezen werden verdreven naar de vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. De opkomst van nieuwe rebellengroepen en onvruchtbare vredesverdragen maken de situatie er niet beter op. 

Nadat het er lang rustig bleef werd ook Kajo-Keji, een regio in het zuiden van Zuid-Soedan, in januari 2017 opgeschrokken door extreem geweld.  De Anglicaanse Kerk in Kajo-Keji trok daarom samen met de bevolking een paar kilometer de grens over naar Mojo, een stad in Noord-Oeganda. Daar heeft de kerk zijn taken weer opgepakt, en er nieuwe taken bijgekregen. In het vluchtelingenkamp in Mojo, waar ca. 160.000 vluchtelingen wonen, is met steun van de GZB een noodhulpprogramma gestart, er zijn meer dan 50 kerken geplant en er zijn projecten opgezet, zoals scholen, voedseltuinen, een counseling programma en een project voor jongeren. 

Voor jongeren in het kamp is het leven niet makkelijk. Niet iedere jongere gaat naar school en in het kamp is er weinig voor hen te doen. Daarbij hebben veel jongeren te kampen met trauma’s vanwege het geweld dat ze hebben meegemaakt, het gedwongen vluchten, en het leven in een kamp. Dit alles maakt hen kwetsbaar. Veel jongeren zoeken vertier in drank, drugs, seksuele immoraliteit en crimineel gedrag. 

Het is daarom belangrijk dat jongeren de gelegenheid wordt geboden om een positieve invulling aan hun leven te geven. De jongeren die naar de nieuw geplante kerken komen, krijgen speciale aandacht van de kerk. De jongeren in de kerk inclusief de jeugdleiders hebben ook bemoediging, toerusting en genezing van hun trauma nodig. De kerk hoopt dat het investeren in de jongeren in de kerk ertoe zal bijdragen dat ze taken binnen de kerk oppakken, maar dat ze ook jongeren buiten de kerk bereiken met het Evangelie.

De kerk organiseert diverse activiteiten voor de jongeren om deze doelen te bereiken: 
1. Trainen van jeugdleiders op het gebied van discipelschap, genezing van trauma, vrede en verzoening en sociale vaardigheden, zodat ze actief betrokken kunnen raken bij het dienen van jongeren in het vluchtelingenkamp (tweedaagse bijeenkomst voor 56 jeugdleiders en een opfris-trainingworkshop voor 36 kind- en jeugdtrainers).
2. Evangelisatie- en geloofsopbouwactiviteiten, incl. counseling voor 2780 jongeren d.m.v. spel, sport, muziek en het delen van het woord van God tijdens conferenties, grootschalige evangelisatiebijeenkomsten, kampen voor kinderen, jeugd en studenten (sport- en muziekfestival voor 660 kinderen en jongeren, film-/evangelisatiebijeenkomst voor 2120 kinderen en jongeren).
3. Toerusten van jonge gelovigen onder de kinderen en jongeren en hen trainen in het dienen van anderen (2 conferenties voor 250 personen). 
4. Het voltooien van de opzet van een kind- en jeugdcentrum waar ze zich veilig voelen en waar ze counseling kunnen krijgen. Hier kunnen ook de trainingsactiviteiten plaatsvinden. 
5. Aankoop van muziekinstrumenten / geluidsapparatuur.


Een gift overmaken kan heel makkelijk via de doneerbutton of via rekeningsnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project SS.1.101.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.