Projectstand: € 20735,-

Streefbedrag: € 105700,-

Rwanda: Samen sterk voor een nieuwe generatie

GZB-programma in Rwanda: 

Een kerk voor alle generaties


Rwanda is in verschillende opzichten een bijzonder land in Afrika. Al sinds 2001 werken we als GZB samen met de Anglicaanse Kerk in Rwanda. Het werk begon in Kigali, maar is inmiddels uitgebreid naar Cyangugu (tegen de grens met Congo en Burundi). In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de positie van kinderen en jongeren: hoe kunnen zij hoopvol leven in een land vol trauma’s? Hoe kan de kerk hen een centrale plek geven? Die aandacht voor kinderen en jongeren blijft hard nodig, want maar liefst 76 procent van de bevolking is jonger dan 35 jaar!
 
Naast het hoge aantal jongeren is Rwanda ook een land van ‘high speed development’ geworden. De regering wil de economische groei bevorderen en een sterke dienstensector ontwikkelen (o.a. op het gebied van ICT, financiën en toerisme). Als je Rwanda binnenstapt, dan zie je een land in ontwikkeling. Het is bijvoorbeeld één van de schoonste en veiligste landen van Afrika. Het dragen van plastic tassen is streng verboden.
 
Druk op mensen
Maar de andere kant is er ook. Circa 80 procent van de bevolking leeft nog altijd van de landbouw. Er komt veel armoede voor en de werkeloosheid is hoog. Veel ‘gewone’ Rwandezen kunnen het tempo van alle ontwikkelingen niet bijbenen.
Ook kerken moeten aan kwaliteitsnormen voldoen die de regering stelt, met als gevolg dat in het afgelopen jaar veel kerken zijn gesloten omdat hun gebouwen niet voldeden aan deze eisen. De volgende stap is dat predikanten een door de regering goedgekeurde opleiding moeten hebben om de kerk te kunnen dienen. Dus enerzijds zijn er mooie ontwikkelingen die hoopvol stemmen, maar anderzijds neemt de druk op mensen en de kerk ook toe.

 

Doelen
Samen met de Anglicaanse Kerk in Rwanda willen we daarom de komende jaren investeren in lokale gemeenten die het Evangelie doorgeven en voorleven in een sterk veranderde samenleving. Speciale aandacht is er voor de positie van kinderen, tieners en jongeren. Als de kerk hen niet weet te bereiken, dan bestaat tenslotte het risico dat ze haar relevantie verliest. Samen willen we werken aan de volgende doelen:
 
  • Predikanten en andere kerkleiders groeien in theologische kennis en geestelijk leiderschap, zodat zij het Evangelie op een relevante manier aan jongeren kunnen doorgeven.
  • Lokale kerken ontwikkelen goede manieren om de christelijke identiteit en het geestelijke leiderschap van jongeren in Rwanda te versterken.
  • Kwetsbare gezinnen en jongeren worden door de kerk geholpen om zichzelf zowel sociaal als geestelijk te kunnen ontwikkelen.
  • Plaatselijke gemeenten groeien in de diaconale betrokkenheid op kwetsbare gezinnen en jongeren in de gemeente.
  • Samen met gemeenten in Nederland denken we na over wat het betekent om een inclusieve kerk te zijn waarin alle generaties meetellen en meedoen. Het persoonlijk verhaal van Bishop Louis Muvuny...

Hij geeft al enige jaren leiding aan de Anglicaanse Kerk. Jongeren gaan hem aan het hart. ‘Het is nu 25 jaar geleden dat de genocide plaatsvond in Rwanda. Inmiddels is er een nieuwe generatie opgestaan en op hen moeten we ons focussen. Het is belangrijk dat de kerk de energie en levenskracht van jongeren benut. Veel jongeren zijn de afgelopen jaren opgegroeid in een gebroken gezinssituatie. Juist voor hen moet de kerk functioneren als een gezin, een huis waar je welkom bent. Het is belangrijk dat jongeren zich op een positieve manier kunnen verbinden aan de kerk, dat hun identificatie met kerk positief is.’

Wie zijn door de GZB naar Rwanda uitgezonden?
Namens de GZB werken er twee zendingsechtparen in Rwanda.
  • Martin en Marleen ’t Hart werken sinds 2016 in Kigali en houden zich bezig met ICT, onderwijs en jeugdwerk. Lees meer op www.gzb.nl/hart4rwanda
  • Ds. Rik en Caroline Mager werken sinds 2017 in Cyangugu en houden zich bezig met theologisch onderwijs, algemeen onderwijs en in het bijzonder voedselprojecten. Lees  meer op www.gzb.nl/duizendheuvelsvolvreugde 


Welke projecten steunt de GZB in Rwanda?
De GZB is betrokken bij verschillende projecten in Kigali en Cyangugu en kan dit niet zonder steun vanuit Nederland. Voor de volgende projecten is er jaarlijks ruim 100.000 euro nodig.
 
Kigali
Cyangugu Giften kunnen worden overgemaakt op NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden.
 
Doe mee!
  • We willen de kerk in Rwanda helpen, juist nu het erop aankomt. Dat betekent dat we verschillende projecten gaan steunen om (kwetsbare) kinderen en jongeren te helpen om zich te ontwikkelen. Ook in het theologisch onderwijs willen we investeren.
  • Omdat het jeugdwerk en jongeren centraal staat in ons programma, willen we kinderen en jongeren in Nederland, maar ook onze jeugdwerkers bij dit programma betrekken. Samen willen we ontdekken wat het betekent om een krachtige kerk te zijn voor nieuwe generaties. 

Lees meer over programma in Rwanda: Wilt u meer weten over het werk van de GZB in Rwanda en de mogelijkheden voor u als gemeente? Neem dan contact op met Daniëlle Damsteeg, ddamsteeg@gzb.nl of tel. 0343-512444.
 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.