Projectstand: € 576,-

Streefbedrag: € 11800,-

Centraal-Azië: Medische hulp voor kwetsbaren

Christelijke artsen bieden medische hulp (voorlichting, training, diagnoses, behandelingen) aan kwetsbare mensen in de samenleving.

In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg, terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor christelijke voorgangers en hun families die in arme regio’s wonen.
 
Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door een aantal keer per jaar trainingen en voorlichting te geven over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen en waar nodig geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families om een bepaalde behandeling te kunnen bekostigen. In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale kerken.Het persoonlijk verhaal van een patiënt...
“Voor de eerste keer in mijn leven ben ik zulke bijzondere dokters tegengekomen. Ze luisterden aandachtig naar mij en onderzochten me grondig. Van tevoren werd mij in het ziekenhuis verteld dat ik leverproblemen had, waarvoor ze mij dure medicijnen verkochten. Toen ik door deze dokters werd nagekeken vertelden ze mij dat ik geen leverproblemen had, maar maagproblemen. Ik kreeg gratis medicijnen en voel me nu veel beter. Ik heb gehoord dat deze dokters christenen zijn. Waren er maar meer dokters zoals zij! Ik denk dat christenen goede mensen zijn.”

De persoon op de foto is niet de persoon van het bovenstaande verhaal.

GZB wil dit project in Centraal-Azië graag ondersteunen. Hoe kunt u helpen?
  • 1 medisch werkbezoek in de regio kost € 800,-
  • de behandeling/diagnostisering van een christelijke voorganger kost gemiddeld € 100,-
  • 1 training/voorlichtingsbijeenkomst over gezondheid en het voorkomen van ziektes kost € 300,-
  • 1 simulatiepop (om mee te oefenen tijdens trainingen) kost € 800,-
  • 1  bloedanalysator kost € 3000,-

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.107.

Lees hier meer over het programma in Centraal-Azië.