Peru: Het Evangelie in een veelkleurig land

Zending verbindt Nederland met Peru

De meeste gemeenten van de Presbyteriaanse Kerk zijn erg klein en groeien nauwelijks. Tegelijkertijd heeft de kerk enthousiaste predikanten die dromen van een kerk die nieuwe generaties weet aan te spreken en groeit. Daarvoor is het belangrijk om als kerk naar buiten te treden, maar ook om nieuwe gemeenten te stichten, met name in de grote steden. Om dat te bereiken willen we de komende jaren investeren in kerkplanting en theologisch onderwijs.
 
Peru is een republiek in Zuid-Amerika en komt qua oppervlakte op de derde plaats, achter Brazilië en Argentinië. Het land is ongeveer 35 keer zo groot als Nederland en heeft ca. 31 miljoen inwoners. Bijna 80% van de bevolking woont in steden, waarvan 40% in de hoofdstad Lima.
 
Peru is een veelkleurig land. Naar schatting bestaat de Peruaanse bevolking voor 45% uit indigenas (inheemse afkomst), 37% mestizos (gemengde etnische afkomst) en 15% uit blanken (voornamelijk Spaanse afkomst). De overige bevolking is van Aziatische, Afrikaanse of andere afkomst.


 
Peru is onder te verdelen in drie gebieden: Costa (kust), Sierra (Andesgebergte) en Selva (Amazone). Deze gebieden verschillen behoorlijk van elkaar in cultuur en karakter. De meeste indigenas wonen in de Andes en het Amazonegebied, terwijl mestizos en blanken veelal aan de kust wonen.
 
Spaans is de officiële taal van Peru. Daarnaast wordt er door de indigenas Quechua en Aymara gesproken.Geloof in Peru

Ruim 70% van de Peruaanse bevolking is katholiek, waarbij het katholicisme vaak gecombineerd wordt met rituelen en ceremonies uit inheemse culturen. Het protestantisme is in de afgelopen jaren gegroeid naar zo’n 18%. De Presbyteriaanse Kerk in Peru, waar de GZB een relatie mee heeft, draagt nog nauwelijks bij aan deze groei. Zij zijn een kleine groep in het geheel. 

 

GZB in Peru

De GZB heeft al meer dan 40 jaar (vanaf 1975) een relatie met de Presbyteriaanse Kerk in Peru. De afgelopen jaren werden er verschillende zendingswerkers uitgezonden voor:
 • Toerusting en gemeenteversterking
 • Kerkplanting
 • Diaconaat
 • Onderwijs
 • Bijbelvertaalwerk i.s.m. Wycliffe
 • Theologisch onderwijs.
 


De Presbyteriaanse Kerk is een klein kerkgenootschap. De kerk telt ongeveer 200 gemeenten, maar de meeste gemeenten zijn erg klein en het ontbreekt nogal eens aan goede leiders. Tegelijkertijd heeft de kerk enthousiaste predikanten die dromen van een kerk die nieuwe generaties weet aan te spreken en groeit. Daarvoor is het allereerst belangrijk om als kerk naar buiten te treden, maar ook om nieuwe gemeenten te stichten, met name in de grote steden.  
 
Door middel van kerkplanting en evangelisatie hopen we een beweging op gang te brengen om bij veel mensen het verlangen naar de groei van Gods Koninkrijk aan te wakkeren. Naast kerkplanting willen we investeren in het theologisch onderwijs, zowel voor kerkleiders als gemeenteleden. Zo worden de huidige kerkleiders ondersteund om zich verder te ontwikkelen en kunnen er tegelijkertijd nieuwe leiders worden opgeleid. Ook het catechesewerk voor gemeenteleden willen we verder ontwikkelen.

 

Wie zijn door de GZB naar Peru uitgezonden?

 • Matthijs en Rosa Geluk. Matthijs is predikant en toeruster binnen de Presbyteriaanse Kerk in Peru. Zie voor meer informatie www.gzb.nl/gelukinperu.
  Dochter Elena maakte een filmpje over het leven in Peru voor Wereldkids Peru


Welke projecten steunt de GZB in Peru?Investeren in kerkplanting en theologisch onderwijsHoe kunt u meedoen?

 • Meegeven: Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Peru. Dat kan online of via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: PE.1.001.
 • Meebidden:
  - De focus van het nieuwe programma van de GZB in Peru ligt op kerkplanting en theologisch onderwijs binnen de Presbyteriaanse Kerk. Bid dat het programma veel vrucht mag dragen!Bijna 80% van de Peruanen woont in een van de almaar groeiende steden.
  - Bid voor de initiatieven van kerken om nieuwe gemeenten te stichten en om present te zijn in de steden.
 • Meedoen: Verbind u voor een langere periode met de kerk in Peru. Doe dat samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of bedrijf. Neem contact op met Daniëlle Damsteeg (relatiebeheerder GZB) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343 – 512444, e-mail: ddamsteeg@gzb.nl). 
 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.