Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 125000,-

Albanië: Zorg voor gevangenen en gemeenschapsvorming

Gevangenzorg Albanië, Prison Fellowship Albania (PFA), heeft hart voor gevangenen, een vergeten groep in Albanië. Ze bezoekt hen wekelijks, biedt pastorale zorg en bijbelcursussen aan gevangenen, zorgt voor hun thuisfamilies en helpt ex-gevangen bij de re-integratie in de samenleving.  Onze gezamenlijke droom is om eind 2022 in elke Albanese gevangenis (24) een kerk, een gemeenschap te hebben, een plek waar gevangenen kunnen samenkomen en waar het Evangelie klinkt en hoop en vergeving wordt gepredikt. Waar ondanks gevangenschap tóch Vrijheid wordt ervaren.

De pastors van Prison Fellowship Albania (PFA) hebben een doorlopend programma, ieder voor hun eigen gevangenis met hun eigen specifieke mogelijkheden. Er is één vrouwengevangenis in Albanië, daar werken twee vrouwelijke pastoraal medewerkers Vita en Suela. De andere pastors zijn mannen. In het algemeen bieden de pastors op twee dagen per week activiteiten en individuele gesprekken. Ze geven de cursus The Prisoners Journey voor geïnteresseerden, daaruit volgen discipelschaps- en leiderschapscursussen. Dan zijn er nog de samenkomsten, de besloten kerkdiensten.  
 
Het blijft maatwerk: In de ene gevangenis kan de pastor drie dagen per week activiteiten doen. Soms wordt er zelfs om gevraagd door zowel de gevangenen als de gevangenisstaf. In een andere gevangenis zijn er activiteiten op twee dagen, maar is de samenwerking met de staf problematisch en worden er vaak maar weinig mensen gebracht naar onze activiteiten. De gevangenis in Kruje is voor oudere gevangenen en psychisch zieke gevangenen. Mentaal kunnen zij vrijwel geen gerichte activiteiten aan, maar zij genieten van de persoonlijke aandacht van de pastor die zelfs toegang heeft tot in hun cellen.

De meeste gevangenispastors werken parttime bij PFA en hebben ook nog een eigen gemeente. Hun gemeente en nog veel andere gemeenten, zijn ook betrokken bij het werk in de gevangenis. Veel gevangenen hebben niemand die naar hen omziet. De christelijke gemeente kan een soort van familie voor hen zijn. Zij gaan bij de gevangenen op bezoek, bidden voor hen en onderhouden contact door middel van kaartjes, brieven en foto’s.
 
Naast de persoonlijke gesprekken en bijbelstudies worden er in de gevangenissen ook groepsactiviteiten georganiseerd zoals een voetbalwedstrijd of muziekevent.


 
Activiteiten binnen het programma:

  • Elke pastoraal werker gaat zo’n twee keer per week op bezoek in de gevangenis waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Per bezoek spreekt hij/zij zo’n 10-20 gevangenen.
  • Elke pastoraal werker brengt regelmatig een bezoek aan de families van gevangenen.
  • Gevangenen die tot geloof zijn gekomen wordt een discipelschapstraining aangeboden.
  • De mannen/vrouwen met leidinggevende kwaliteiten volgen een extra leiderschapscursus, met als doel dat zij een 'kerk in de gevangenis' op kunnen  bouwen en leiden.
  • Elke pastoraal werker betrekt vrijwilligers uit lokale kerken.
  • Vrijwilligers die meegaan op bezoek in de gevangenis, krijgen daarvoor een training.
  • De pastoraal werker krijgt professionele (bij)scholing voor zijn/haar werk.
  • Er worden cursussen voor gevangenen georganiseerd zoals ‘The Prisoners Journey’ of een Alphacursus.
  • Er worden kleine inzamelingsacties georganiseerd om in de persoonlijke noden van de gevangenen te voorzien, zoals kleding en persoonlijke hygiëne.
  • Er worden sport-, muziek- en evangelisatie-acties georganiseed in de gevangenissen, in samenwerking met groepen uit het buitenland zoals bijvoorbeeld met de drie GZB-Vrouwenreizen in 2018 en 2019, maar ook uit Albanië zelf.


Het verhaal van Lina
Vita Taja, pastoraal werker in de vrouwengevangenis vertelt:
“Lina is een mooie vrouw en vol energie. Ze is ook een toegewijd moslima. In het begin wilde ze niet dicht bij me komen, maar toch werd ze nieuwsgierig omdat ze zag dat veel vrouwen naar de samenkomst kwamen. Op een dag besloot ze ook langs te komen. En daarna kwam ze regelmatig. Ze liet me nooit voor haar bidden en ze nam geen Bijbel aan om mee te nemen. Als we baden, verliet ze vaak de kamer. Maar naarmate de tijd verstreek, stopte ze met weggaan en bleef ze luisteren. Op een dag vertelde ze me: "Ik kom hier omdat ik het echt leuk vindt als je over God praat. Ik neem de andere boeken mee die je hier brengt, maar niet de Bijbel." Sinds de pandemie begon, mogen we de gevangenissen niet meer bezoeken, dus nu communiceren we via brieven. Lina is een van de vrouwen die mij vaak schrijft. Ze versiert ze vaak met bloemblaadjes die ze op het terrein vindt.  Haar brieven eindigen altijd met: "... van je moslimzus!" Ik blijf voor Lina bidden.Gevangenen horen het Evangelie. Een foto-impressie van de mannen- en de vrouwengevangenis in Albanië

 
Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project AL.2.100.

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.