Centraal-Azië: Evangelisatie en hulp voor doven

In Centraal-Azië is een grote groep dove mensen. Veel van hen zijn arm en ongeschoold, de meerderheid van de doven kan niet lezen en schrijven en heeft geen goede baan. Daarbij hebben doven in een islamitische staat een extra kwetsbare positie, omdat doofheid in de Islam wordt beschouwd als een vloek van Allah.
 
Er zijn op dit moment zo’n 20 mensen (vaak zelf ook doof) die actief evangeliseren onder dove mensen. Die doen zij door de doven in hun eigen dorp of stad op te zoeken, via 1 op 1 contact. Indien mogelijk helpen ze hen ook met voedsel, kleding, schoenen en brandstof.
 
In bepaalde delen van Centraal-Azië is evangelisatie verboden, dus de evangelisten moeten hun werk doen onder gevaarlijke omstandigheden. Juist daarom is het belangrijk dat zij goed getraind en toegerust worden om hun werk te kunnen (blijven) doen. De evangelisten worden getraind en toegerust om het Evangelie te brengen. Ook worden er materialen aangeschaft om hun werk eenvoudiger en efficiënter te maken.

Het verhaal van...
Dove mensen in Centraal-Azië hebben altijd te maken met afwijzing en vernedering, zelfs door hun eigen familieleden. Veel mensen denken namelijk dat doofheid een vloek van Allah is, daarom is een doof persoon ook een schande voor de hele familie. Azamat* vertelt: “mijn dove vader vertelt vaak dat hij als kind altijd minachting voelde. Wanneer er voor de feestdagen een ram werd geslacht werden alle buren en familieleden uitgenodigd, maar hij werd boven in een kamer opgesloten zodat mensen niet zouden weten dat er een dove zoon in de familie was. Zo gaat het met veel dove mensen in Centraal-Azië, ze groeien op en leven met de gedachte dat God niet van hen houdt en dat ze vervloekt zijn. Wanneer wij dove mensen over Jezus vertellen en over de liefde van God, dan komt die boodschap sterk bij hen binnen. Het is zo speciaal voor hen om te weten dat God van hen houdt en hen aanvaardt zoals ze zijn!”

Hoe kunt u ondersteunen?
 
  • 1 motor om ook in moeilijk bereikbare plaatsen te evangeliseren kost € 1500
  • 1 videoprojector om het evangelie voor de doven in beeld te brengen kost € 450
  • De training en toerusting van een evangelist kost € 240
  • 1 smartphone waarmee dove evangelisten onderling met elkaar kunnen communiceren in gebarentaal kost € 215
  • Voor € 40 krijgt een gezin sociale hulp.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.110.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.


Lees hier meer informatie over het programma in Centraal-Azië.