Nicaragua: Sta op en schitter

Zending verbindt Nederland met Nicaragua


Zo’n 40% van de bevolking van Nicaragua leeft onder de armoedegrens. Achterstandswijken van grote steden kenmerken zich door grote sociale problemen, zoals criminaliteit, geweld en veel tienerzwangerschappen. Midden in drie van dat soort wijken bevindt zich een gemeente van de Iglesia Reformada. De GZB wil graag samen met deze kerk mensen bereiken met het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus en hen kansen bieden om hun leefsituatie te verbeteren. De focus ligt vooral op jongeren en kinderen. Elke schooldag worden er kinderen en tieners opgevangen in de kerken. Daar krijgen ze bijles en een warme maaltijd. Zo vergroten ze de kans om te slagen op school en een beter leven.
 


Over Nicaragua

Nicaragua is het armste land van Latijns-Amerika met een historie van geweld door burgeroorlogen en dictatoriale regimes. In april 2018 escaleerde de situatie. Tijdens sociale onlusten zijn ruim 500 mensen om het leven gekomen.
 
Zo'n 40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en 10% in extreme armoede. De kloof tussen rijk en arm neemt toe, vooral in stedelijke gebieden en in het Caribisch gebied. Veel mensen voeren een dagelijkse strijd om te overleven. Niet alleen qua dagelijkse levensbehoeften, maar ook om staande te blijven in een maatschappij met grote sociale problemen, zoals fysiek geweld in gezinnen, misbruik en verslaving.
 
Geloof in Nicaragua

Nicaragua is een overwegend christelijk land: 60% is rooms-katholiek, 25% evangelisch en 15% behoort bij diverse andere stromingen of is atheïst. De evangelische beweging is sinds 1972 sterk gegroeid. Er kwamen toen veel organisaties het land binnen vanuit met name Noord-Amerika om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving die had plaatsgevonden. Die hulp kwam vooral van pinksterkerken en charismatische groepen.
 
De Presbyteriaanse Kerk in Nicaragua is klein, vooral in het westen van het land. Aan de Caribische kust is wel een grotere gereformeerde kerk: de kerk van de Moraven heeft zo’80.000 leden en 200 gemeenten. In het Westen van Nicaragua zijn een 8-tal gemeenten op gereformeerde grondslag met in totaal zo’n 500 leden.De GZB in Nicaragua

Midden jaren ‘90 is de GZB door de inzet van ds. Minderhoud betrokken geraakt bij Nicaragua. Naast zijn werk voor een instituut voor toerusting en evangelisatie heeft ds. Minderhoud zich ingezet voor een aantal huisgemeenten. Daaruit is de Iglesia Reformada (IR) ontstaan.
 
Jarenlang was de betrokkenheid van de GZB bij Nicaragua minimaal, tot in 2018 de families Lindhout en Poldervaart werden uitgezonden. Zij ondersteunen de jonge gemeenten van de Iglesia Reformada in de verdere verzelfstandiging op zowel kerkelijk als diaconaal terrein. De GZB werkt daarbij samen met een aantal stichtingen die al langere tijd bij het werk in Nicaragua betrokken zijn: Stichting Vrienden voor Nicaragua - Stichting Actie voor Nicaragua - Stichting Hart voor Nicaragua.Wat is de focus voor de komende jaren?

Graag willen we de Iglesia Reformada ondersteunen om een dienende geloofsgemeenschap te zijn die oog heeft voor mensen in de marge. De titel van het programma in Nicaragua - Sta op en schitter - reflecteert het verlangen van de kerk om mensen te bereiken die verloren zijn, om ze naar Christus te leiden en om mensen in de marge kansen te bieden om hun leefsituatie te verbeteren. De focus van het programma ligt op jeugd en jongeren. We willen hen bereiken via kinder- en jeugdwerk en evangelisatie en onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren uit de achterstandswijken rondom de kerken.
De gemeenten van de Iglesia Reformada in Nicaragua bestaan nog maar relatief kort (15 jaar), hebben veel kinderen/jeugd in de gemeenten (60%) en ook het leiderschap is jong (qua leeftijd en qua lidmaatschap kerk). De kerk is nog sterk afhankelijk van hulp van buitenaf.
De GZB wil de Iglesia Reformada begeleiden richting een volledig zelfstandig functionerende geloofsgemeenschap. De komende jaren zal er daarom worden geïnvesteerd in de structuur van de organisatie, in leiderschap en theologische vorming.Wie zijn door de GZB naar Nicaragua uitgezonden?

  • John en Marjan Lindhout met hun dochter Sophie. Zij ondersteunen de jonge kerkelijke gemeenten in de verdere verzelfstandiging op zowel kerkelijk als diaconaal terrein. Zie voor meer informatie www.gzb.nl/familielindhout. En beluister de podcast van Marjan Lindhout uit Nicaragua over het leven in een andere cultuur.
  • Wim en Anke Poldervaart. Zij zetten zich in voor de capaciteitsopbouw van de Iglesia Reformada in Nicaragua. Zie voor meer informatie: www.gzb.nl/fampoldervaart.
  • Anneleen van Doorn. Vanuit haar onderwijsactergrond helpt ze bij het opzetten van een lijn voor bijbels onderwijs. Zie voor meer informatie: www.gzb.nl/anneleeninnicaragua.
  • Antje van Rees. Als kinderwerker gaat ze helpen bij activiteiten zoals kinderclub, tienerclub en zondagsschool. Daarnaast gaat ze ook meehelpen bij het onderwijsproject van de kerk gericht op kinderen en tieners uit de wijk. Zie voor meer informatie: www.gzb.nl/antjeinnicaraguaWelke projecten steunt de GZB in Nicaragua?

Persoonlijk verhaal van...

Drie jaar duurde het voordat Isayana gedoopt werd. Al op haar 14e volgde ze de doopcatechese. Maar haar ouders gaven haar geen toestemming om haar te laten dopen; ze was te jong. Toen Isayana 15 werd, kwam er weer geen toestemming. In Nicaragua vier je de 15e verjaardag op een grootste manier met veel muziek en alcohol. En als ze gedoopt zou zijn, zou dat feest niet op die manier meer door kunnen gaan. Weer een jaar verder was het opnieuw spannend. De doop zou aan het strand plaatsvinden. En haar ouders hadden een nieuwe reden gevonden. Er kon niemand mee naar het strand om op haar te letten en dus kon Isayana ook niet gedoopt worden. De moorman vroeg aan Fillipus: ‘wat hindert mij gedoopt te worden’. Voor Isayana waren dat haar ouders. Niets hinderde uiteindelijk de jonge Isayana. Ze geloofde al een poosje dat Jezus Christus de zoon van God is. En daarom werd ze gedoopt afgelopen zondag. Over doorzettingsvermogen gesproken.Hoe kunt u meedoen?

  • Meegeven: Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Nicaragua. Dat kan online of via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: NI.1.001.
  • Meebidden: De kerken waar de GZB mee samenwerkt bevinden zich in wijken met veel armoede, gebroken gezinnen en mensen die verslaafd zijn. Bid voor de jongeren in de gemeenten, dat zij ondanks alle tegenkrachten standvastig zijn in hun keuze om Jezus te volgen.
  • Meedoen: Verbind u voor een langere periode met de kerk in Nicaragua. Doe dat samen met uw gemeente of bijvoorbeeld met uw gesprekskring, studentenvereniging of bedrijf. Neem contact op met Anneke Kardol (team relatiebeheer) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343 – 512444, e-mail: akardol@gzb.nl). 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.


Nicaragua in beeld