Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 5900,-

Egypte: Versterking theologisch onderwijs

Het Evangelical Theological Seminary wil leiders en predikanten opleiden voor de kerk van Egypte en het Midden-Oosten. Dit project voorziet in de aanschaf en vertaling van relevante theologische literatuur, zodat studenten zich goed kunnen voorbereiden op hun taken binnen Gods gemeente.
 
Op het Evangelical Theological Seminary (ETSC), waar GZB’er Willem-Jan de Wit docent is, studeren ruim 330 studenten op 4 verschillende plaatsen in Egypte (Alexandria, Minia, Sohag en Assiut). De ETSC vervult een belangrijke rol in de regio, juist ook door hun grote theologische bibliotheek, iets wat heel belangrijk is bij het opleiden van leiders en predikanten. Met onze bijdrage wordt het aanbod uitgebreid en kan relevante literatuur worden vertaald en aangeschaft.
 
Omdat we in Egypte willen investeren in het planten en opbouwen van nieuwe gemeenten is afgesproken dat vooral literatuur wordt aangeschaft en vertaald op het gebied van missiologie en gemeenteopbouw.
 
Mr. Fouad Shaker (bibliothecaris)
“ETSC wil meer leiders en predikanten toerusten voor de kerk in Egypte, het Midden-Oosten en de Arabisch sprekende gemeenschappen daarbuiten. We willen onze studenten toerusten om invloedrijke leiders te zijn in hun gemeenschap. Daarbij is groei in geloof en effectiviteit belangrijk, zodat hun bediening gezegend wordt. We willen dat onze alumni toegerust zijn om hun bediening goed in te vullen: of dat nu in een stedelijke of landelijke omgeving is, of voor specifieke doelgroepen als ouderen, gehandicapten, wezen, of in gevangenissen en ziekenhuizen.
 
Een goed uitgeruste bibliotheek helpt daarbij: het geeft onze studenten de mogelijkheid, in combinatie met goed onderwijs, zich te verdiepen in bepaalde thema’s.”
 
Hoe kunt u helpen?
  • Voor € 12,50 per maand kan de bibliotheek zo’n 20 nieuwe theologische boeken aanschaffen.
  • Voor € 100 per maand kan de ETSC een nieuwe unit in de module Master of Arts in Organizational Leadership in het Arabisch vertalen.
 
Wilt u meer weten over het werk van de GZB in Egypte en de mogelijkheden voor u als gemeente? Neem dan contact op met Rik Lubbers, rlubbers@gzb.nl of 0343-512444.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project EG.1.101.
Lees meer over het werk van de GZB in Egypte.