Projectstand: € 8200,-

Streefbedrag: € 8200,-

Egypte: Toerusting van ouderlingen

De theologische opleiding van de kerken wil naast toekomstige predikanten ook ouderlingen praktisch ondersteunen in hun bediening. Hiervoor is een tweejarig programma ontwikkeld waaraan ouderlingen kunnen deelnemen.
 
Elk jaar nemen zo’n 45 ouderlingen uit de Egyptische kerk deel aan de toerustingsweek van de theologische opleiding. Het is erg belangrijk ouderlingen goed toe te rusten voor hun taak, juist ook in gemeenten waar soms geen predikant aanwezig is. De toerusting kent een inhoudelijke focus op het gebied van kerk-management en bijbelstudie, maar ook een praktische toepassing op het gebied van pastoraat en missiologie. Deelnemende ouderlingen zij onder meer afkomstig uit de 20 missionaire gemeenten van de Egyptische kerk die in samenwerking met de GZB worden ondersteund.


 
Het verhaal van…
Ouderling Victor Shuhrala is al vanaf 1995 werkzaam in de ‘15 Mei Kerk’ in Helwan, ten zuiden van Cairo. “Ik vond de toerustingsweek erg de moeite waard. Het meest interessant was de lezing over preken van Anne Emil Zaki. Het was erg inhoudelijk, maar had ook een hele praktische toepassing. Het was ook erg de moeite waard met de andere deelnemers van gedachten te kunnen wisselen over de verschillende moeiten waar zij tegen aan lopen. Ik ben als sinds 1995 ouderling en zal dat mijn hele leven blijven. Het was voor mij verrassend om ook ouderlingen te ontmoeten die voor een termijn van vier jaar zijn gekozen. Zo leren we van elkaar en wordt de gemeente opgebouwd.”
 
Hoe kunt u helpen?
  • Voor € 100 steunt u de toerustingsweek van 1 Egyptische ouderling in 2019.
  • Voor € 20 steunt u een toerustingsdag van 1 Egyptische ouderling in 2019.

Wilt u meer weten over het werk van de GZB in Egypte en de mogelijkheden voor u als gemeente? Neem dan contact op met Rik Lubbers, rlubbers@gzb.nl of 0343-512444. Wilt u als gemeente voor een jaar gekoppeld worden aan een Egyptische gemeente? Vraag naar de beschikbare informatie!

Een gift voor dit project is welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project EG.1.109.
 

Lees meer over het werk van de GZB in Egypte.