Projectstand: € 1000,-

Streefbedrag: € 5900,-

Centraal-Azië: Ontwikkelingsproject voor vrouwen uit geweldsituaties

Dit is een ontwikkelproject voor vrouwen uit geweldsituaties. Sinds 2011 vangt het Meerman crisiscentrum tijdelijk vrouwen op die uit een situatie komen van huiselijk geweld, mensenhandel of verkrachting. Veel van deze vrouwen werden gekidnapt en gedwongen om te trouwen voordat zij een opleiding konden afmaken. Om hen te helpen een zelfstandig leven op te bouwen met hun kinderen krijgen zij een beroepsopleiding of training om dieren te houden en groenten te verbouwen. Zo kunnen ze (deels) voor hun eigen voedsel en/of inkomen zorgen.

Het verhaal van...
De moeder van Habiba was gehandicapt, waardoor zij nooit naar school ging en voor haar moeder zorgde. Toen Habiba 14 jaar oud was werd ze gekidnapt en gedwongen om te trouwen. De man waarmee ze trouwde sloeg haar, maar Habiba’s moeder was te arm en te zwak om haar te beschermen. Toen ze twee kinderen had gekregen besloot ze uiteindelijk om te vluchten. Midden in de winter klopte ze aan bij het Meerman crisiscentrum. Daar kreeg ze eten en psychische steun. Ook willen ze haar helpen om haar eigen bedrijfje op te zetten door het houden van kippen en de verkoop van eieren.

Hoe kunt u ondersteunen?
  • Een stel kippen kost ca. € 50,-
  • Gereedschap kost ca. € 120,-
  • 1 geit kost ca. € 150,-
  • Medicijnen kosten per jaar ca. € 300,-
  • 1 voedselpakket kost ca. € 200,-
     
Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project CA.1.108.