Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 20000,-

Nederland: Aandacht voor vrouwen met een moslimachtergrond

Evangelie & Moslims helpt vrouwen met een moslimachtergrond een nieuw bestaan op te bouwen samen met een christelijke gemeente.

Veel migrantenvrouwen hebben zorgen vanwege hun eigen vluchtelingen- of migrantenachtergrond of vanwege spanningen in de moslimgemeenschap. Vaak hebben ze behoefte aan iemand aan wie ze hun problemen kunnen toevertrouwen en bij wie ze hulp en advies kunnen vragen. Daarin kunnen juist christenvrouwen hen dienen, omdat zij in onze seculiere samenleving hen beter kunnen begrijpen dan veel anderen.
 
In het verlangen dat het evangelie in woorden en daden zichtbaar wordt voor moslimvrouwen, geeft Evangelie & Moslims toerusting aan christenvrouwen om in hun omgeving contact met hen te leggen en te onderhouden. Medewerkers kennen de taal, cultuur en godsdienstige achtergrond. Tevens ondersteunt Evangelie & Moslims plaatselijke kerken en gemeenten om een nieuw thuis te zijn voor vrouwen (en hun eventuele gezinnen) die tot de gemeente toetreden. Sommigen hebben na hun bekering tijdelijk een ander woonadres nodig.
 
Evangelie & Moslims heeft medewerkers in dienst die zelf afkomstig zijn uit de doelgroep en die moslimvrouwen kunnen helpen bij hun kennismaking met het evangelie en hun zoektocht naar een plaats in een kerkelijke gemeente. Omdat de barrières van taal, cultuur en geloof een rol spelen, blijkt dit van grote betekenis te zijn.

Het persoonlijke verhaal van...
S. was een jonge vrouw die kort na haar bekering uit het huis van haar ouders werd geplaatst. Met hulp van Evangelie & Moslims werden er enkele gezinnen in de regio gevonden waar ze tijdelijk kon wonen tot ze een definitieve woning vond. Daar hielp Evangelie & Moslims haar om betrokken te raken bij een christelijke gemeente, die haar vervolgens hielpen om een nieuw bestaan op te bouwen. De medewerker van Evangelie & Moslims die haar taal spreekt en haar achtergrond en situatie begrijpt, is in deze fase onmisbaar om de juiste hulp te vinden en een thuis in de christelijke gemeenschap.  

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NL.B.370.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.