Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 2000,-

Nederland: Diaconale en pastorale hulp voor migranten

Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente die hen wil helpen met hun zorgen en problemen. Dat is ook de bedoeling, want de kerk is er voor iedereen. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. 

Relatief veel migranten hebben zorgen en problemen in hun leven. Als ze uit de moslimgemeenschap komen, steunt die hen meestal niet meer als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt op een nieuwe weg. Financiële problemen vanwege werkeloosheid, schulden of illegaliteit zijn snel zichtbaar. Daar achter spelen vaak andere dingen zoals verstoorde familieverhoudingen, mislukte integratie of traumatische ervaringen.

Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente problemen aan te pakken, belemmeringen te doorbreken en weer perspectief te vinden.

De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen migranten verder op weg.  Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus. 

Het persoonlijke verhaal van...
G. heeft in haar leven met geweld in de familie te maken gehad. Haar keuze om Jezus te volgen betekende een volledige breuk in de toch al slechte verhouding met de familie. Een medewerker van Evangelie & Moslims zocht haar op en wist haar in verbinding te brengen met een christelijke gemeente. Dankzij de jarenlange ervaring en de kennis van de Turkse taal en cultuur kon de medewerker van Evangelie & Moslims haar pastoraal begeleiden. Nu bouwt ze samen met haar gemeente haar leven weer op.

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NL.B.371.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.