Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 8200,-

Bosnië: Geloof in Bosnië

De protestantse kerk in Bosnië is klein. In totaal zijn er zo’n 800 leden, verdeeld over ongeveer 40 kerken. De kerk heeft visie en verlangen om te groeien, bijvoorbeeld door op nieuwe plekken gemeenten te stichten. Ze wil het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus aan iedereen in Bosnië vertellen. Ook willen de gemeenten meer investeren in jeugdwerk en diaconaat. De GZB is gevraagd met hen mee te werken in het verlangen te groeien als kerk. Dat doen we graag, maar daar hebben we wel uw steun bij nodig! Een eerste stap is dat Adré en Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluijs in het voorjaar van 2019 zijn uitgezonden naar Bosnië.