Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 15900,-

Rwanda: Theologische school Cyangugu

In de regio Cyangugu groeit de kerk, maar zijn er veel voorgangers die nauwelijks een opleiding hebben gevolgd. Daarom is de Anglicaanse Kerk gestart met een theologische school.

Naast basiskennis van de Bijbel worden de studenten geholpen met het leiden van een gemeente, het maken van een preek, de omgang met kinderen en jongeren, het voeren van een pastoraal gesprek en praktische zaken als Engelse taalvaardigheid. De opleiding duurt twee jaar.

Om de maand komen de studenten naar de school in Kamembe. Een klas bestaat uit circa 30 studenten die intensief met elkaar optrekken en van elkaar leren. Tussentijds krijgen ze opdrachten mee en worden ze in hun plaatselijke gemeente bezocht door de leiding van de school. Er is dus volop aandacht voor de praktijk van alledag. Ds. Rik Mager is namens de GZB uitgezonden en coördineert het onderwijs: ‘We helpen onze studenten bij het toepassen van de lessen die ze hier opdoen. Het is belangrijk om hen meer kennis en vertrouwen te geven voor het werk dat ze doen.’
 
De noodzaak van deze theologische opleiding neemt alleen maar toe. De overheid in Rwanda stelt namelijk steeds meer eisen aan het opleidingsniveau van predikanten. In de 34 kerkelijke gemeenten binnen de regio Cyangugu (bestaande uit verschillende kleinere gemeenten) zijn nog maar 9 predikanten officieel bevoegd. Door de theologische opleiding te volgen, kunnen deze studenten doorgroeien en komt de vervolgstap naar een officiële opleiding dichterbij. Ook mensen die actief zijn in het jeugdwerk, worden hier getraind.
 
De school is in 2018 gestart en heeft inmiddels een eigen gebouw. Met dit project krijgen ruim 40 leiders – vaak jonge mensen - geholpen om het Evangelie op een krachtige manier door te geven aan nieuwe generaties.

Meer lezen? Lees de blogs van ds. Rik en Caroline Mager:
Het persoonlijke verhaal van:
Frederic, catecheet en tweedejaars student: ‘De theologische school betekent veel voor mij. Ik weet nu beter hoe ik God kan dienen. Naast meer Bijbelkennis heb ik ook geleerd hoe ik mijn boodschap tijdens een preek duidelijk kan overbrengen.

Felix, catecheet en eerstejaars student: ‘Om een vak uit te oefenen, moet je een studie volgen. Om het Evangelie door te geven, moet je dus ook studie van de Bijbel maken. Door de theologische school groei ik in kennis en kan ik meer doorgeven aan anderen.’ Hoe kunt u helpen?
  • Eén module kost 150 euro per student 

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project RW 1.105.


Foto-album Theologische school Cyangugu - RwandaMeer informatie over de projecten in Rwanda is te vinden op de programmapagina van Rwanda.