Projectstand: € 2034,-

Streefbedrag: € 0,-

Zuidelijk Afrika: Noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika

Kerkenhelpenkerken.nl, het nieuwe noodhulp initiatief van de GZB, de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en Verre Naasten, start op verzoek van de lokale kerken een noodhulpactie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de bijbehorende regens hebben de afgelopen twee weken in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoestingen aangericht aan huizen en gewassen. De natuurramp vindt vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar plaats.

Sinds de eerste week van maart zijn er in Malawi, Mozambique en Zimbabwe tot nu toe honderden doden en gewonden te betreuren. Circa 185.000 huishoudens in Malawi (ongeveer 1 miljoen mensen) zijn getroffen door de ramp, zo’n 17.000 huishoudens zijn naar drogere gebieden vertrokken. De regens houden nog aan, dus dit aantal zal naar verwachting nog verder stijgen. Het aantal getroffenen in het hele gebied is inmiddels opgelopen tot 1,7 miljoen. 
 
Hele gebieden zijn onbereikbaar doordat wegen en bruggen zijn weggeslagen. Duizenden huizen zijn ingestort en veel maisvelden en andere gewassen zijn vernietigd. De belangrijkste oogst van het jaar is verloren gegaan. Mensen leven hier vooral van zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.
 
KerkenhelpenKerken.nl wil slachtoffers van deze ramp helpen. Lokale partners kunnen eerste hulp bieden, zoals voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig. Helpt u mee?
 
Voor € 20 kunt u een gezin een maand lang helpen met een voedselpakket. Een pakket bevat rijst, mais, dekens en ook zaad en mest zodat er weer nieuwe gewassen ingezaaid kunnen worden. De verwachting is dat getroffen gezinnen zeker een half jaar ondersteuning nodig hebben.Update 26 maart 

De CCAP Harare in Zimbabwe bied samen met GZB ondersteuning aan slachtoffers van orkaan IDAI, die in maart 2019 heeft huisgehouden. De orkaan heeft alles verwoest, huizen, scholen, maar ook vooral de oogst. Maanden zitten mensen nu al zonder eten. Door de droogte na de orkaan is de nieuwe oogst ook mislukt en is er nog steeds niet genoeg te eten. De CCAP (Protestantse kerk in Zimbabwe) en GZB helpen door voedselpakketten uit te delen, maar ook zaaigoed om toch weer een nieuwe oogst in te zaaien.Update 20 mei

De verschillende partners in Mozambique, Malawi en Zimbabwe zijn gestart met de distributie van noodhulp goederen zoals voedselpakketten, medicijnen, kleding en dekens. Waar mogelijk worden ook zaaizaden uitgedeeld, maar doordat de grond op veel plaatsen nog te nat is kan nog niet overal gezaaid worden. Omdat mensen bijna konden oogsten waren de voedselvoorraden zo goed als op en zal langere tijd ondersteuning met voedselpakketten nodig zijn.Update 10 april

Partners van de GZB in de getroffen gebieden zijn begonnen met het uitdelen van hulppakketten. In de pakketten zitten eerste levensbehoeften zoals maismeel en olie, voldoende om een maand van te eten. Maar er worden ook dekens uitgedeeld en zaaizaad om de akkers opnieuw in te zaaien. Voordat er gezaaid kan worden moet er eerst gewacht worden tot het water voldoende is gezakt zodat het zaad ook echt wortel kan schieten. Maar zelfs als de akkers weer worden ingezaaid duurt het zeker tot september voordat er weer geoogst kan worden.Ook in Mozambique worden noodhulppakketten uitgedeeld en krijgen mensen zaaizaad om zodra dat weer mogelijk is de akkers opnieuw in te zaaien. Ook is er een bijdrage beschikbaar gesteld voor de reparatie van huizen. In Mozambique is de noodhulp moeilijk op gang gekomen, niet alleen omdat het water daar maar langzaam zakte, maar ook door de uitbraak van cholera. Onze partners helpen er ook met de behandeling van cholera. We hopen binnenkort ook te kunnen starten met noodhulp in Zimbabwe.

De komende tijd blijven we nauw betrokken bij onze partners in de getroffen gebieden en beslissen we in overleg hoe de noodhulp het beste vorm kan krijgen. De eerste tijd zal de nadruk liggen op voedselhulp, wederopbouw en het inzaaien van de akkers.


  

Helpt u mee? Maak een gift over via Kerkenhelpenkerken.nl of naar
de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 met vermelding ‘noodhulp Zuidelijk Afrika’ - ZA.N.100.

Hartelijk dank voor uw gebed en bijdragen tot nu toe.