Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 8800,-

Kenia: Toerusting kerkleiders

Binnen de Hervormde Kerk van Oost-Afrika (RCEA) zijn er veel te weinig predikanten. Veel werk wordt gedaan door ouderlingen en andere leidinggevenden in de kerk. Hun kennis van de Bijbel is echter vaak beperkt. Om hier iets aan te doen worden ieder jaar vanuit de kerk verschillende trainingen gegeven. Tijdens deze trainingen komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals pastorale zorg, leiderschap, preekvoorbereiding, kerkelijke organisatie, discipelschap, evangelisatie, enz. 

Sinds een aantal jaren maakt men in Kenia ook gebruik van de Alpha-cursus. Voor de leidinggevenden van deze cursussen wordt ook trainingen verzorgd. Tenslotte worden gemeenten gestimuleerd tot het vormen van Bijbelstudiegroepen. De gemeenten worden regelmatig bezocht en er wordt gekeken hoe de gemeenten de trainingen in de praktijk brengen.

Het toerustingsprogramma versterkt het grondvlak van de kerk. Er is geestelijke groei en geloofsverdieping in de gemeenten waar te nemen. Met uw bijdrage investeert u in de kerk in Kenia.

Een gift voor dit project is welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project KE.9.101.