Projectstand: € 9365,-

Streefbedrag: € 3500,-

Rwanda: ICT om het Evangelie door te geven

De Anglicaanse Kerk in de regio Kigali wil predikanten/kerkleiders trainen om het Evangelie via sociale media door te geven. Het bereiken van jongeren is een belangrijk doel.  

In Rwanda staat ICT hoog op de agenda. De regering streeft ernaar dat iedereen over toegang tot internet beschikt. De kerk wil de kans om het Evangelie digitaal te verspreiden niet laten liggen. In 2018 zijn alle zestig predikanten/kerkleiders in de regio Kigali getraind in het omgaan met een smartphone. Nu wil de kerk hen helpen om het Evangelie via sociale media te delen, binnen en buiten de kerk.


Zendingswerkers Maarten 't Hart tijdens een ICT-training 
Lees meer op www.gzb.nl/hart4rwanda


In samenwerking met een groep jongeren en andere experts wordt een nieuwe training ontwikkeld en gegeven. Uitgangspunt is de vraag: welke kansen bieden de sociale media om nieuwe generaties met het Evangelie te bereiken? Uiteraard worden de gevaren of beperkingen van sociale media ook in beeld gebracht.

Hoe kunt u helpen?
  • Het ontwikkelen van een handleiding over sociale media bedraagt  €7,- per stuk.
  • Het geven van een training door het ICT-departement van de kerk  bedraagt € 70,- per bijeenkomst. 

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project RW. 1.102
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.


Meer informatie over de projecten in Rwanda is te vinden op de programmapagina van Rwanda.