Projectstand: € 90,-

Streefbedrag: € 36500,-

Nederland: Groene GZB

In 2018 is de GZB gestart met het programma ‘Groene GZB’, een programma waarin we samen met onze partners en medewerkers willen nadenken hoe we beter voor de schepping kunnen zorgen.
 
Net als elke andere organisaties laat de GZB een ecologische voetafdruk na. Deze voetafdruk staat voor de impact die onze activiteiten hebben op het milieu en het klimaat. Er is een groeiend besef dat ook de GZB verantwoordelijk is voor het goed omgaan met de schepping. Wat kan er beter als het gaat om kantooractiviteiten, reizen en de projecten die we steunen?
 
Niet alleen in Nederland, maar ook met onze partners, de wereldwijde kerk, willen we werken aan bewustwording van de impact die mensen hebben op de schepping. Heel concreet willen we met een aantal projecten daar een positieve bijdrage aan leveren.
 
Door het wereldwijde karakter van ons werk wordt er veel gereisd. Graag willen we de vliegreizen die we maken compenseren. Dat kan via al bestaande organisaties, maar er zijn ook mogelijkheden om dat te doen via projecten van onze partners. Voor de toekomst is het de vraag of het voldoende is om alleen vliegreizen te compenseren. Moeten we niet alle vervuilende activiteiten compenseren of vervuilende activiteiten vermijden? Uiteraard heeft vermijden de voorkeur boven compenseren.
 
Doelen van de Groene GZB:
  • Bewustwording creëren bij kantoormedewerkers en partnerkerken wereldwijd van onze christelijke taak om zorg te dragen voor de schepping.
  • CO2 uitstoot door vliegreizen zo mogelijk compenseren.
  • Projecten ondersteunen van partners die zorg en herstel van de schepping promoten. 
 


Projecten i.k.v. Groene GZB:


Jeugdgroep in Malawi plant 10.000 bomen (project MW.2.106)

Een jeugdgroep van de Presbyteriaanse Kerk in Centraal-Afrika in Malawi is gestart met het planten van bomen. Daarvoor hebben ze de hulp ingeschakeld van de UNFD, de boomplantafdeling van de VN. Professionals geven les over klimaatverandering en hoe bomen planten in z’n werk gaat. De jongeren voeren het project uit en verkopen een aantal bomen, andere bomen worden bij kerken en gezinnen geplant. Van de opbrengst van de verkoop kunnen jongeren leuke dingen doen. Belangrijk bij dit project is ook de aandacht voor koken. Hoewel de jongeren waarschijnlijk niet degenen zijn die thuis koken wordt er toch gewerkt aan bewustwording dat koken op houtvuur schadelijk is voor het milieu en wordt er gekeken naar alternatieve oplossingen. In het eerste stadium van het project worden er 10.000 bomen geplant.
Dit project wordt door SamSam (een inkoopcollectief van energie) ondersteund, zie voor meer info: www.wijsamsam.nl. Ook u kunt bijdragen door voor goedkopere en groene energie over te stappen naar SamSam.
 Groene projecten op Java (project GG.1.100)

De kerk op Java (Indonesië) wil zowel in gemeenten, als op scholen en bij mensen thuis bewustwording stimuleren om met wijsheid en zorg met het milieu om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het op een duurzame manier gewassen zaaien en oogsten, te zorgen voor voedselzekerheid, het reduceren van afval en het ontwikkelen van een ecologische manier van leven. Er wordt nagedacht over hoe men kan koken zonder hout, bijvoorbeeld met solar cookers. Ook wordt er gekeken naar andere manieren van afval verwerken, zoals composteren.


Zonnepanelen voor het Nyankunde Ziekenhuis in Congo (project DC.2.201)

Met financiële steun van de GZB zijn zonnepanelen aangeschaft voor het Nyankunde Ziekenhuis. Eerder lagen er ook al zonnepanelen op het dak van het ziekenhuis, maar deze zijn kapot gegaan. Daardoor moest men weer gebruik gaan maken van dieselgeneratoren. Deze generatoren zijn niet stabiel en met name ‘s nachts vallen ze uit en is het aanwezige personeel niet in staat om ze weer aan te krijgen. Door het uitvallen van de zuurstoftoevoer zijn enkele baby’s overleden. Nu er nieuwe zonnepanelen zijn geplaatst, is het gebruik van de dieselgeneratoren voor een groot gedeelte teruggedrongen. In plaats van twee generatoren wordt er nu nog maar één gebruikt. De totale CO2- uitstoot wordt daardoor behoorlijk teruggedrongen en gaat van 9.052 liter diesel op jaarbasis naar 4.380 liter.

 


Tegengaan van ontbossing in Mozambique (project GG.1.102)

Samen met onze lokale partner Espanor willen we dorpen toerusten om beter zorg te dragen voor de schepping. Om ontbossing tegen te gaan is het belangrijk dat mensen het belang gaan inzien van de aanwezigheid van bomen. Er is een boomplantproject opgezet om inheemse soorten te kweken die later in de gemeenschappen worden uitgeplant. Men wil ook weer graag bijen gaan houden, iets wat eerder gebruikelijk was, maar verdwenen is met de kap van bomen. Ook wordt er nagedacht over andere manieren van koken dan op houtvuur.
 

Voedselbank Albanië (project GG.1.103)

In samenwerking met een grote voedselbank in Albanië worden er bij supermarkten etenswaren opgehaald die anders weggegooid zouden worden. Dit voedsel wordt door de voedselbank verdeeld onder arme gezinnen en instellingen voor onder andere gehandicapten. Zij worden daar enorm mee geholpen, maar op deze manier wordt ook nog eens 30.000 kilo groente en fruit gered van vernietiging.
 

Zonnepanelen voor een kliniek in Zimbabwe (project GG.1.104)

De kliniek in Tinde wil graag goede zorg bieden aan de patiënten. Een stabiele en betrouwbare voorziening van elektriciteit en water is daarbij onmisbaar. Voor het opwekken van energie en het oppompen van water zijn er daarom zonnepanelen geïnstalleerd. De kliniek in Tinde is onderdeel van de Hervormde Kerk in Zimbabwe en ligt in een erg afgelegen gebied met grote problemen rond de elektriciteitsvoorziening. Als er al stroom is, afkomstig uit kolencentrales, zijn de kosten daarvoor erg hoog. Dit heeft talloze uitdagingen tot gevolg voor de kliniek: medicijnen die bederven, geen verlichting 's avonds/’s nachts, etc. En water moet telkens met een vrachtwagentje vanaf de pomp naar de kliniek worden gereden. Het ontbreken van stromend water brengt de hygiëne in de kliniek in gevaar.

Inmiddels zijn er acht zonnepanelen geïnstalleerd bij Reformed Church of Zimbabwe Tinde Clinic in Binga. Door de zonnepanelen is er nu goede stroomvoorziening en geen vervuilende diesel generator nodig. Patiënten kunnen beter geholpen worden door de constante stroom toevoer en doordat er nu ook elektriciteit is voor de waterpomp is er ook de hele dag water beschikbaar. Prachtig resultaat!  
 


Herbruikbare tasjes Malawi (project GG.1.101)

De zendingswerkers in Malawi ergeren zich aan alle plastic tasjes die overal rondslingeren. Ze willen daarom de bevolking in Malawi uitdagen minder plastic tassen te gaan gebruiken. Dit doen ze door stoffen tassen te laten maken (wat tegelijkertijd een inkomens genererend project is) en deze tassen in Nederland te verkopen voor een prijs die het mogelijk maakt om ook in Malawi een tas cadeau te geven. Tijdens de GZB-dag waren de tassen in een mum van tijd uitverkocht. Deze eerste actie heeft er al voor gezorgd dat er in Malawi 600 tassen weggegeven kunnen worden. Op de tassen staat een website die in het Engels uitleg geeft over het tassenproject en onze zorg voor de schepping: www.care4malawi.org.

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.