Nepal: GZB helpt door natuurgeweld getroffen land

Nepal werd in de zomer van 2019 zwaar getroffen door natuurgeweld. Extreme regenval veroorzaakte landverschuivingen, heeft dorpen onder water gezet en oogsten weggevaagd. Vooral de Terai, een laaggelegen regio in het zuiden van Nepal is getroffen, ook overstroomden delen van de Kathmandu vallei.
 
Update 6 augustus: hoop in nood 
Vorige maand troffen zware regens Nepal, met overstromingen en landverschuivingen tot gevolg. Vooral het lagergelegen zuiden (Terai) is weer hard getroffen.  Rivieren uit de bergen zwelden aan tot wilde watermassa’s en zetten vaak dichtbevolkte dorpen onder water en troffen zowel mensen, vee als gewassen. Oogsten zijn kwijt, wegen en bruggen zijn kapotgeslagen, er zijn geliefden verloren . Er zijn 111 mensen omgekomen, nog 40 worden vermist en 67 mensen gewond. Ruim 13.000 gezinnen zijn ontheemd. Totaal zijn ruim 36.000 huizen beschadigd of weggevaagd door de overstromingen.
 
Onze partner Asal Chhimekee Nepal (ACN), namens de christelijke kerken in Pokhara, heeft meteen na de ramp al eerste hulp geboden in dorpen in Bara en Parsa, aan de grens met India. Ze zijn getroffen door de grote nood. Ze konden 342 huishoudens (ca. 2400 mensen) helpen met een noodpakket voor 2 á 3 weken (voedsel, dekens, tentzeil,  muskietennetten en basisspullen voor persoonlijke hygiëne). Tientallen vrijwiligers uit kerken in Pokhara hielpen mee de overlevingspakketten in te pakken, in te laden en daarna uit te delen. Ze hielpen vooral de meest kwetsbaren. Dankzij uw bijdrage kunnen ze de komende weken in meer dorpen in deze regio noodhulp bieden. Veel dorpen hebben namelijk nog steeds geen hulp ontvangen en verkeren in grote nood. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage! ACN kan zo nóg 350 huishoudens (ca. 2500 mensen) helpen met een overlevingspakket. Bid mee voor de slachtoffers en voor onze partner ACN.  

Update 16 juli: overstromingen
Tienduizenden mensen hebben huis en haard moeten ontvluchtten en wonen nu in tentjes of openbare gebouwen. Asal Chhimekee Nepal (ACN), partnerorganisatie van de GZB, bezoekt getroffen dorpen in de Terai en begint met het uitdelen van voedsel, water en andere eerste levensbehoeften. Ook zullen ze een plan maken voor vervolghulp. De GZB wil graag een helpende hand bieden en heeft inmiddels een eerste bedrag aan ACN toegezegd om de getroffen bevolking te helpen. ACN is de diaconale tak van christelijke kerken in de Nepalese stad Pokhara. ACN wil door noodhulp te verlenen een getuige zijn in het omzien naar mensen in nood.
De GZB vraagt gebed voor de bevolking van Nepal, een land dat al vaker is getroffen door natuurrampen. Giften voor het werk van ACN om de getroffen bevolking van Nepal te helpen, kunnen worden overgemaakt naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 met vermelding ‘noodhulp Nepal’ of via de doneerbutton op deze pagina. Alvast heel hartelijk dank!
Tussen juli en oktober 2019 heeft GZB-partner Asal Chhimekee Nepal / Pokhara Christian Community (ACN/PCC) mede dankzij financiële bijdragen uit Nederland noodhulp kunnen verlenen aan getroffen dorpen in de naast elkaar gelegen districten Bara, Parsa en Rautahat (Terai regio).

Het werk is inmiddels afgerond. Lees hier een korte terugblik. 

 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.