Projectstand: € 6011,-

Streefbedrag: € 14700,-

Nepal: Nieuwe gemeenten in de Himalaya’s

De Mount Everest in het Himalaya gebergte is met zijn 8848 meter de hoogste berg op aarde. Het leven in deze regio is zwaar en er is nauwelijks toegang tot onderwijs en medische zorg. Het hindoeïsme en boeddhisme is in de gemeenschap en cultuur van de bewoners van de bergdorpen een ‘way of life’. Juist hier wil de organisatie Himalayan Outreach Mission (HOM) de mensen bereiken met het bevrijdende evangelie van Jezus Christus.
 

Nepal is een prachtig land met een overweldigende, unieke natuur: in het noorden de hoogste bergtoppen ter wereld, in het midden bosrijk heuvellandschap, in het subtropische zuiden grasvlakten en wildreservaten. De kleurrijke Nepali zijn hartelijk en gastvrij.
Maar tegelijk is er ook een andere kant. Een heel groot deel van de bevolking bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede en werkloosheid. Er is geen stabiele regering en het land wordt regelmatig getroffen door natuurrampen.
 
Het grootste deel van de bevolking is hindoe en op de tweede plaats komt het boeddhisme. Christenen vormen nog maar een kleine minderheid (3%). Miljoenen Nepalezen zijn onbekend met het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus. Daarom werken we samen met Himalaya Outreach Mission (HOM). HOM zet zich in voor evangelisatiewerk in de afgelegen dorpen in het Himalaya gebergte.

Het werk van HOM is in 1997 gestart door pastor Navaraj Bharati, nadat hij in een droom herhaaldelijk de opdracht van God kreeg om het Evangelie in de bergdorpen te brengen. Dat is hij gaan doen en nu werkt ook zijn zoon Jiwan mee. Bekijk hier een prachtige uitzending van EO Metterdaad waarin zij Navaraj volgen als hij voor de laatste keer de bergen intrekt, samen met Jiwan die zijn werk zal voortzetten.

Op dit moment is HOM actief in acht districten in de Himalaya’s (Mustang, Manang, Gorkha, Dhading, Rasuwa/Tibet, Sindhupalchok, Dolakha, Solukhumbu). Er zijn ongeveer 40 gemeenten en 30 lokale medewerkers (pastors/ evangelisten). Een deel van deze gemeenten heeft een eigen kerkgebouw(tje), sommigen houden huis-bijeenkomsten. Elke gemeente evangeliseert in omliggende dorpen, zo gaat het werk door, van dorp naar dorp.

Bij kerkplanting en -toerusting komt het nodige kijken: bijbeltrainingen, Bijbels en zangbundels, diaconaal werk, kerkhuur, aanschaf van land en de bouw van kerkjes, inrichting, zondagsschoolmateriaal, etc. De kleine nog jonge gemeenten hebben zelf meestal beperkte financiële mogelijkheden; extra steun is meer dan welkom. De GZB draagt hier graag aan bij. Met uw bijdrage investeert u in de (kwalitatieve en kwantitatieve) groei van de kerk in Nepal.
 
Het verhaal van…
Aitaram Tamang (31): “Ik ben opgegroeid in een hindoe familie in het bergdorp Chamche. Van jongs af aan heb ik alles geleerd en gedaan wat bij het hindoeïsme hoort. Andere religies dan het hindoeïsme en het boeddhisme kenden we niet. We leefden zo goed en zo kwaad als het ging van wat we verbouwden op ons land. Ondanks dat we het niet breed hadden, lieten mijn ouders mij toch verder leren. Ik verhuisde daarvoor naar een dorp in de buurt, Thoche. Dit zou mijn leven veranderen, want van een lokale medewerker van Himalaya Outreach
Mission hoorde ik hier voor het eerst het Evangelie!
Christenen uit Thoche kwamen ook naar mijn dorp Chamche en deelden het Evangelie met mijn familie en dorpsgenoten. Ze vertelden over de ware God die Zijn Zoon naar de wereld zond, over de straf die Jezus voor de mensen heeft betaald, uit pure liefde. Ik zag die liefde ook in hun ogen. Het raakte ons! Hierna bezochten we steeds vaker de samenkomsten en ik volgde een korte bijbeltraining, waardoor ik groeide in geloof. Met steun vanuit mijn dorp en van HOM kon ik in India een training volgen voor mijn werk in de kerk. Ik werk nu als parttime medewerker voor HOM Nepal en probeer op allerlei manieren contacten te leggen met niet-gelovige jongeren in mijn dorp en daarbuiten. Er zijn nog zóveel mensen hier die het Evangelie nog nooit hebben gehoord, de liefde van Christus dringt mij. Mijn droom is om hier meer gemeenten te starten."
 
Hoe kunt u helpen?
  • Diaconaal werk (alfabetiseringswerk, vrouwen- en kinderwerk)
  • Aanschaf land en kerkbouw: € 10.000
  • Huur van kerkruimte in Gorkha voor 1 jaar: € 200
  • Discipelschaps- en leiderschapstrainingen
 
Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NE.1.100.

Zie hier voor meer informatie over het GZB-programma en de projecten in Nepal.  
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.