Projectstand: € 13794,-

Streefbedrag: € 23500,-

Downloads

Nepal: Materiaal voor zondagsscholen

Zaterdag is de enige vrije dag in Nepal. Dat is dan ook de dag dat de kerkdiensten en zondagsschool plaatsvinden. De zondagsschool is in Nepal dus eigenlijk de ‘zaterdagschool’.

De meeste mensen in Nepal zijn hindoe. Tot 1990 was het verboden om te evangeliseren in Nepal. Nu is er iets meer openheid, maar het is niet altijd even gemakkelijk om christen te zijn. Vaak worden christenen verstoten binnen de familie en onterfd. En dat terwijl de familieband in Nepal heel belangrijk is. Toch is de kerk van Nepal een van de snelst groeiende kerken ter wereld.
Het is belangrijk dat er binnen de kerken ook aandacht is voor kinderen. De organisatie TEACH ontwikkelt zondagsschoolmateriaal en traint jeugdwerkleiders. De GZB wil dit mooie werk graag steunen.

Een gift voor dit project is welkom op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NE.1.101.

Zie hier voor meer informatie over het GZB-programma en de projecten in Nepal.