Zuid-Soedan: Hoop op vrede

Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld, is in 2011 ontstaan. Na jarenlange onderdrukking door het machtige noorden, was er hoop. Eindelijk zou er een christelijke natie ontstaan! Helaas braken in 2013 opnieuw conflicten uit en sloegen mensen massaal op de vlucht voor het geweld. Nog steeds leven ruim 2 miljoen Zuid-Soedanezen in vluchtelingenkampen buiten hun land. Ook onze partner, de Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan (Kajo-Keji), heeft alles achter moeten laten. Gemeenteleden wonen in vluchtelingenkampen rond Moyo in Noord-Oeganda.

 
Ds. Jonathan Soro: ‘Wat me diep raakt, zijn de gevolgen van deze situatie voor jongeren. Ruim 60 procent van onze vluchtelingen is jonger dan 18 jaar! Ze zijn allemaal afhankelijk geworden van hulp. Het onderwijssysteem is volledig verwoest. In de vluchtelingenkampen hebben we dankzij de GZB enkele scholen kunnen opzetten, maar natuurlijk is dit onvoldoende. En wat als al deze kinderen ongeletterd blijven en opgroeien met de gedachte dat ze geen waarde hebben? Ze lopen aan alle kanten het risico om gemanipuleerd en misbruikt te worden. Het is te triest voor woorden, maar de meerderheid van ongeschoolde jongeren uit Zuid-Soedan heeft zich aangesloten bij rondtrekkende rebellengroepen. Ze beschermen de positie van egoïstische leiders die de oorlog misbruiken voor hun eigen belang en de hulpbronnen van het land plunderen.’Wie zijn door de GZB naar Zuid-Soedan uitgezonden?

  • Peter en Jeannette de Groot. Peter is docent aan de predikantenopleiding van het Kajo-Keji Christian College en Jeannette leidt gezondheidswerkers op. Zie voor meer info www.gzb.nl/zendingzuidsoedan.


Welke projecten steunt de GZB in Zuid-Soedan/Oeganda?


Wat kunt u doen?

  • Verbind u voor een langere periode met de Anglicaanse Kerk in Zuid-Soedan. Doe dat samen met bijvoorbeeld uw gemeente, school of bedrijf. Neem contact op met Danny Schurink (relatiebeheerder GZB) om te overleggen over de mogelijkheden (telefoon: 0343 - 512444, e-mail: dschurink@gzb.nl).
  • Doneer online via de button op deze pagina of maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Zuid-Soedan, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project SS.1.001.

Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.