Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 50000,-

Nederland: Pinkstercollecte 2020: Het zendingswerk gaat door!

  • Ze zitten achter gesloten deuren, de volgelingen van Jezus. Misschien wel angstig voor de buitenwereld. Maar, samen zien ze ook biddend uit naar de vervulling van de belofte die Christus hen gaf. Hij zou de Heilige Geest sturen. 

En dan wordt het Pinksteren! De Geest zet hen in vuur en vlam. De omstandigheden zijn niet veranderd, maar de Heilige Geest verandert de discipelen. Vrijmoedig verkondigen ze het Evangelie. De gemeente groeit. De Geest zet hen ook aan om oog te hebben voor de kwetsbaren in Jeruzalem.

De wereldwijde corona-epidemie laat vergelijkbare reacties zien: onzekerheid over wat komen kan en moed om het Evangelie te delen. Het is de Heilige Geest die wereldwijd mensen aanzet om te troosten, te bemoedigen en hulp te bieden. Vaak in moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in Albanië en Rwanda!


Het Evangelie in de gevangenissen van Albanië

De GZB steunt al jaren het gevangenispastoraat. Mede daardoor zijn veel gevangen  tot geloof gekomen in Albanië. De gevangenissen zijn nu afgesloten voor bezoek en dus staat het pastorale werk stil. Maar we horen dat de Geest van God wonderen verricht. Te midden van de huidige coronacrisis verspreiden de gevangenen op hun beurt het Evangelie! In meerdere gevangenissen worden de kerkdiensten zelfs geleid door een gevangene. Dank aan God. Hij laat niet varen het werk van Zijn handen!


Je brood delen met de allerarmsten in Rwanda

In Rwanda werd eind maart besloten tot een totale lockdown. Caroline Mager, GZB-zendingswerker: ‘In het gebied waar wij werken, groeit de kerk ontzettend snel, maar tegelijk is er ook veel diepe armoede. De kerk heeft toestemming van de overheid gevraagd om juist nu voedsel en zeep te brengen naar afgelegen dorpen. Gemeenteleden, die zelf ook weinig bezitten, brengen geld en eten bij elkaar. Pastors en vrijwilligers uit de kerk hebben onder streng toezicht voedselpakketten bezorgd. We zien dat God ramen opent als deuren gesloten zijn.’


Steun het zendingswerk met uw gift

We verwonderen ons over de kracht van de Heilige Geest. De GZB wil zich laten leiden door die Geest! De crisis herinnert ons eraan dat Christus overwinnaar is. Dát motiveert ons om mensen uit te zenden. Dáárom bidden en werken we samen met kerken wereldwijd om alle mogelijkheden aan te grijpen het Evangelie te delen. Maar dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt!

De pinkstercollecte is voor de GZB heel belangrijk om het werk door te laten gaan.De opbrengst van de collecte is bestemd voor het wereldwijde zendingswerk van de GZB. 
​Wilt u overwegen een extra gift te geven? 

U kunt het zendingswerk op de volgende manieren steunen met uw gift: 
  • Maak gebruik van de collectemethode die uw gemeente gebruikt. 
  • Doneer via uw mobiele telefoon door de Tikkie-code te scannen.
  • Maak gebruik van de machtigingskaart in de pinksterfolder.
  • Of klik op de 'steun dit project met een online donatie' op deze pagina (rechtsbovenin) en doneer online.  

Downloads:

Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ALG o.v.v. Pinkstercollecte.