Projectstand: € 105247,-

Streefbedrag: € 50000,-

Nederland: Kerken helpen Kerken

Kerkenhelpenkerken.nl, het noodhulpinitiatief van de GZB, de Christelijke Gereformeerde Kerken en Verre Naasten, start op verzoek van lokale partnerkerken een corona-noodhulpactie. Met onze hulp delen zij voedselpakketten uit aan de allerarmsten.
 
Voor miljoenen mensen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika is het coronavirus een regelrechte ramp! Niet alleen omdat de medische voorzieningen in heel veel landen slecht zijn, maar de economische gevolgen van de lockdown treft dagloners en hun families nog eens extra hard: geen werk, geen inkomen, geen eten! Naast de dreiging van het coronavirus is er dus ook de dreiging van de hongerdood. Veel lokale christelijke gemeenten zijn inmiddels gestart met het bieden van voedselhulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving. Graag willen we hen ondersteunen in hun zorg voor mensen die het zoveel moeilijker hebben dan wij. Dagelijks horen we over lokale initiatieven om voedselpakketten uit te delen aan mensen en gezinnen die geen inkomen meer hebben. Een paar voorbeelden:
 
  • Nepal: Tientallen christenen uit kerken in Pokhara delen pakketten uit aan 500 gezinnen in sloppenwijken in en rond Pokhara. De vrijwilligers stuiten op schrijnende gevallen van stille honger en nood. Mensen zijn zó blij met de hulp én ook diep geroerd. Velen schamen zich om hulp te vragen of weten niet wie hen kan helpen. Nu kunnen ze weer een paar weken vooruit.
  • Colombia: Dominee German bezoekt onder politiebescherming de kansarme wijken van Bogotá om te zorgen dat kinderen een maaltijd krijgen.
  • Albanië: Christenen uit verschillende jonge kerken helpen de allerarmsten in hun omgeving met voedsel om de crisistijd door te komen. In verband met de reisbeperkingen zetten ze pakketten klaar bij de kerk, die gezinnen daar kunnen ophalen.
  • Pakistan: Kerken en organisaties hebben inmiddels meer dan 2000 gezinnen geholpen met een voedselpakket.
  • Zimbabwe: De kerk gaat voedselpakketten uitdelen aan 500 gezinnen die zonder inkomen zitten.


Dit zijn maar enkele voorbeelden. Het aantal besmettingen van het coronavirus neemt wereldwijd nog steeds toe en in veel landen moet het ergste nog komen!

Wij verwachten de komende tijd nog veel meer aanvragen om mensen te helpen overleven. 

Bidt u mee en helpt u mee? Samen kunnen wij Jezus’ licht laten schijnen in zwaar getroffen regio’s. Gemiddeld kost een voedselpakket voor een gezin 20 euro.

Een voedselpakket bestaat uit:  20 kg. meel/mais,  3 kg. linzen, 3 kg. suiker, 3 kg. rijst, 3 liter bakolie, 2 stukken zeep, 1 kg. zout en 1 kg. waspoeder. Daarvan kan een gezin 3 tot 4 weken leven.

U kunt uw gift gemakkelijk en snel overmaken door het scannen van de QR-code.

U kunt ook geven via de website 
wwww.kerkenhelpenkerken.nl, via bovenstaande 'doneer' knop of via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 op naam van GZB, onder vermelding van ‘Noodhulp corona’.

Wilt u een ondersteunende PowerPoint-presentatie, bijvoorbeeld voor een collectemoment in uw gemeente? Deze kunt u hier downloaden.
 
Heel hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid!

In de afgelopen weken ontvingen de GZB, CGK en Verre Naasten al enkele tientallen verzoeken om financiële ondersteuning van diaconale hulpacties in het kader van de coronacrisis. Sommige hulpacties zijn al van start gegaan, andere worden momenteel uitgerold. Lees en bekijk hier wat er in verschillende landen bij uiteenlopende partners aan diaconale noodhulp wordt uitgevoerd.