Projectstand: € 0,-

Streefbedrag: € 0,-

Nepal: Bijbels onderwijs voor jonge kerk

De kerk in Nepal is een van de snelst groeiende in de wereld. In 1950 woonden er nauwelijks christenen in dit land, nu zijn er ongeveer 3 miljoen christenen (3%). De leiders van de jonge, levendige kerken en ook de gemeenteleden zelf hebben meestal maar weinig (theologische) opleiding en bijbelkennis, vooral in de landelijke gebieden. Er is dan ook grote behoefte aan bijbeltraining.
 
Om hierin te voorzien, is in 1995 ITEEN opgericht. ITEEN (Institute for Theological Education by Extension in Nepal) is een interkerkelijke organisatie die op locatie bijbelcursussen organiseert voor gemeenteleden en kerkleiders. In groepsverband. Daarin ligt ook de kracht, het als christenen sámen doen. Er zijn cursussen op verschillende niveaus: voor beginners en voor gevorderden in het geloof en over diverse thema’s. In totaal zijn in heel Nepal en in de diaspora nu 8.332 studenten actief in 910 groepen, geleid door 168 tutors. De cursussen vinden in de kerken of bij de cursusleider thuis plaats.
De studenten vinden de cursussen van ITEEN erg waardevol, zowel voor hun persoonlijk geloof als voor het gemeente-zijn. Ze leren de Bijbel kennen en lezen en leren meer over de basisthema’s van het geloof. En het mooie is dat de cursisten deze kennis op hun beurt weer overdragen aan anderen.

Omdat het grootste deel van de Nepalezen onder of rond de armoedegrens leeft, is het voor heel veel jonge kerken en cursisten moeilijk om de cursussen (helemaal) zelf te betalen. ITEEN wil dat nooit een belemmering laten zijn voor groei en voorziet (deels) in de kosten. De GZB draagt hier graag aan bij, alsmede aan het ontwikkelen, printen/drukken van cursusmateriaal en aan het trainen van tutors. Met uw bijdrage investeert u in de jonge, leergierige kerk in Nepal, zodat ze gezond verder kan groeien. In aantal, maar ook in diepte.

 

Het verhaal van…
Devi Chalise (24) uit Surkhet: “Ik ben al christen sinds mijn negende. Ik kwam tot geloof in Jezus Christus toen mijn moeder op een wonderlijke manier genas van haar ziekte. Mijn moeder en ik gingen sindsdien wekelijks naar de kerk, maar meer hield ons geloof niet in. Ons leven veranderde niet écht. We baden tot God, maar we wisten niet hoe we als christenen moesten leven. Ik wilde hier meer over leren, en besloot deel te nemen aan de TEE-bijbelcursus ‘Overvloedig leven’, samen met een groepje andere christenen. Tijdens deze cursussen gingen mijn ogen open en ging ik steeds meer begrijpen van de Bijbel en leerde God steeds beter kennen. Hij hoort gebeden, Hij is niet doof en niet zwak en Hij beschaamt niet wie tot hem komt!”
 
Ganga Bahadur Gurung uit Pokhara: “Ik preekte regelmatig in mijn kerk, en wilde daarom meer van de Bijbel weten. Maar ik dacht altijd dat een TEE-cursus te moeilijk voor mij was. Toch ben ik ermee gestart en tot mijn vreugde ging dit heel goed. Ik heb serieus gestudeerd, en de cursus werd daardoor eigenlijk steeds makkelijker! Ik heb dankzij de cursus een bijbelstudiegewoonte ontwikkeld en ik geloof dat God dat ook wil van de gemeente. Bijbelstudie is goed voor ieders geestelijk leven! Ik ben God en ITEEN dankbaar, want ik leef nu dichter bij Hem!”
 
Hoe kunt u helpen?
  • Met € 15 kunnen 4 mensen een TEE-cursus volgen.
  • Met € 1,50 kan een TEE-cursus worden geprint voor 1 persoon. Met € 15 heeft een groep van 10 personen TEE-materiaal.

Een gift voor dit project is welkom op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project NE.1.102.

Zie hier voor meer informatie over het GZB-programma en de projecten in Nepal.  
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.